Publicerad 2019-04-11

Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 10 april

En utredning för Litsbacken, investerings- och utrustningsbidrag och Linda Svedberg skapar konst till Frösö Ridcenter. Det var några av de ärenden som Kultur- och fritidsnämnden beslutade om under sammanträdet.

bild på rådhuset  med gula blommor i förgrunden

Utveckling av Litsbacken

Nämnden godkände det projektdirektiv som Kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram för Litsbacken, med några justeringar. Bland annat kring vilken slags anläggning Litsbacken ska ses som. Oppositionen yrkade på att Litsbacken ska utredas som en anläggning medan majoriteten yrkade på att det skulle utredas som skidanläggning. Majoritetens yrkande bifölls efter votering. Resterande justeringar går att ta del av i protokollet som justeras och publiceras på ostersund.se om några dagar.

Förvaltningen får därmed i uppdrag att enligt det reviderade projektdirektivet undersöka hur backen kan utvecklas. Bland annat ska förvaltningen ta reda på vilka åtgärder som behövs, såsom till exempel konstnö och liftsystem, samt vad det skulle kosta. Förvaltningen får 5 miljoner kronor för att genomföra utredning och projektering kring Litsbacken under 2019.

Arbetet ska fungera som underlag för ett framtida politiskt beslut om Litsbackens utveckling och framtid.

Investerings- och utrustningsbidrag 2019

Nämnden beslutade vilka föreningar som får investerings- och utrustningsbidrag 2019. I budgeten för 2019 finns 380 000 kronor att dela ut. 46 föreningar har skickat in 44 ansökningar om totalt 2 841 435 kronor.

De här föreningarna har fått bidragPDF

Godkänt projektdirektiv för ny kulturstrategi

Kultur- och fritidsförvaltningen ska ta fram en ny strategi för kultur. Inför det godkände nämnden förvaltningens projektdirektiv för den nya kulturstrategin. Direktivet vill att den nya kulturstrategin ska visa på Östersunds arbete med att kulturen ska vara öppen, involverande och tillgänglig för alla.

Arbetet ska resultera i en rapport som ska ligga till grund för en kulturstrategi. Strategin ska beskriva hur kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling inom kulturområdet de kommande fem åren.

Ingen tillbyggnad för gymnastik i Östersund Arena

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att avslå ansökan om att bygga ut gymnastikhallen i Östersund Arena. Detta då Östersund Arena i rapporten Utveckling av idrottsanläggningar och aktivitetsytoröppnas i nytt fönster har ett lägre rangordnat behov av utveckling och reinvestering jämfört med andra anläggningar. Östersund Arena prioriterades även högt i den utvecklingsprocess av idrottsanläggningar som hölls 2008.

Östersundsgymnasterna och Brunflo gymnastikförening önskade att gymnastikhallen skulle få en tillbyggnad. Den skulle rymma trampolindans och ytor för koreografidans men också kunna användas för andra evenemang.

Konstnärlig gestaltning – Frösö Ridcenter

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att Linda Svedberg enligt inlämnade skisser får i uppdrag att ta fram konst till Frösö Ridcenter.

Östersunds kommun bygger om Frösö Ridcenter och i samband med det tillämpar kommunen 1%-regeln. Det betyder att en procent av kostnaden vid nybyggnad och ombyggnad ska gå till konstnärlig gestaltning. För Frösö Ridcenter innebär det 130 000 kronor som ska gå till att skapa konst.

Kultur- och fritidsnämndens kulturstipendiater 2019

Nämnden fattade också beslut om att tilldela Kultur- och fritidsnämndens kulturstipendium 2019 till Sindri Runudde, Anneli Åsén och Susanne Kvarnlöf.

Läs mer om det häröppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om besluten?

För att läsa om alla ärenden som Kultur- och fritidsnämnden beslutade om under sammanträdet den 10 april, se protokollet som publiceras på ostersund.selänk till annan webbplats inom några dagar.

Sidan uppdaterad 2019-04-11

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen