Publicerad 2019-04-18

Internutredning avseende upphand­lad byggentreprenad, Östersunds Arena

Östersunds kommun har tagit hjälp av EY för att granska bygg­entre­pren­aden av Östersunds Arena. Syftet med granskningen har varit att få klar­het i om det finns något samband mellan byggentreprenaden av Öster­sunds Arena och de oegentligheter som framkommit i det kommunala bostadsbolaget Östersundshem AB.

I EY:s uppdrag ingick att utreda om:

  • kommunen varit föremål för eventuella ekonomiska oegentligheter i samband med arenabygget
  • fakturering av byggentreprenaden innehållit felaktigheter
  • byggentreprenadens underleverantörers fakturering innehållit felaktigheter

EY har under sin granskning inte hittat några konkreta indikationer på att kommunens projekt varit föremål för några oegentligheter liknande de som kan ha förekommit hos Östersunds­hem AB. Några anlitade underentreprenörer är dock desamma som återfinns i de anteck­ningar som förekommer i förundersökningen.

Särskilt fokus har riktats mot de markarbeten som utförts då dessa avsevärt fördyrats under projektets gång. Den kalkylerade kostnaden var 19,8 miljoner kronor, men slutsumman blev 28,5 miljoner kronor, en fördyring med 8,7 miljoner kronor. Tyvärr har det inte gått att utreda varför dessa markarbeten har fördyrats då PEAB valt att inte dela med sig av specifikationer etcetera från sin underentreprenör PEAB Anläggning AB.

De fakturor som EY hittat och som inte uppenbart är hänförliga till arenabygget på totalt 46 499 kronor, föranleder att kommunen ser över sin fakturahantering i samband med bygg­projekt.

Det finns ingenting i EY:s utredning som indikerar att någon anställd i kommunen brustit i sin hantering.

Sidan uppdaterad 2019-04-18

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen