Publicerad 2019-04-29

Rapport från miljö- och samhällsnämnden 29 april

I dagens miljö- och samhällsnämnd behandlades bland annat bostäder på Lövsta IP och flerbostadshus på Tallåsen 2. Vill du läsa hela protokollet med alla ärenden kan du läsa det här.öppnas i nytt fönster

Denna information utgår från protokollet innan justering. Besluten som tas vinner inte laga kraft förrän protokollet är beslutat och godkänt. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas i kommunens diariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när det har justerats, vilket normalt sker inom några dagar.

Detaljplanen för Guckuskon 1 med flera till samråd

Samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till planprogram för området runt Lövsta idrottsplats. Det ska bli möjligt att bygga flerbostadshus och villor. Dessutom ska förskolan som idag bara har ett tillfälligt bygglov få ett permanent bygglov. Målet är att skapa ett attraktivt område att både bo och idrotta i.

Miljö- och samhällsnämnden godkände planprogrammet som nu ska skickas ut på samråd, som är den första remissomgången i en planprocess.

Detaljplanen för Tallåsen 2 till granskning

PEAB Bostad AB vill bygga flerbostadshus på fastigheten Tallåsen 2. Idag är den planlagd för centrumverksamhet eftersom det tidigare var planerat att bygga en moské där men en ändring av detaljplanen gör det möjligt att bygga bostadshus. PEAB Bostad AB vill bygga två hus i fem och fyra våningar med totalt ungefär 40 lägenheter, plus komplementbyggnader och parkeringar.

Mellan den 20 februari och den 5 mars 2019 var det samråd, efter samrådet gjordes förtydliganden om bland annat naturvärden, dagvatten och avfallshanteringen inom området. Det gjordes även mindre ändringar av plankartan. Alla synpunkter som kom in under samrådet har tillmötesgåtts.

Miljö- och samhällsnämnden godkände planförslaget som nu ska skickas ut på granskning, som är den sista remissomgången i en planprocess.

Sidan uppdaterad 2019-05-27

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen