Publicerad 2019-05-02

Kommunen förlänger partnerskap med Hej Främling

Goda sociala och ekonomiska effekter av samarbetet som stöttat asylsökande ensamkommande unga.

en person med röd jacka som det står "hej främling" på ryggen på som står och pratar med fem unga utlandsfödda personer som ska åka skidor 

Mellan december 2017 och mars 2019 har Östersunds kommun och Hej Främling samarbetat i ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Partnerskapet startade för att hjälpa asylsökande ensamkommande unga att bo kvar i kommunen för att göra färdigt de studier de hunnit börja med, i väntan på besked på asylansökan eller prövning utifrån gymnasielagen.

Under det första partnerskapet har verksamheten haft sin bas på Gamla Tingshuset. Där har ungdomarna fått en mötesplats där de kunnat träffa vänner, spela spel, läsa läxor och umgås med etablerade Östersundsbor. De unga har också fått hjälp med boende, stöd i sin utbildning och fått lära sig mer om hur samhället fungerar. Till exempel hur man kommer i kontakt med myndigheter och föreningsliv. Det stöd som getts har skett i nära samarbete med andra organisationer, till exempel Svenska Kyrkan, som varit med och bidragit på olika sätt. Verksamheten på Gamla Tingshuset når idag ut till närmare ett hundratal unga vuxna.

Samarbetet har fungerat väl och gett goda effekter. Därför förlänger kommunen och Hej Främling sitt partnerskap till och med december 2020.

– Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete med Hej Främling och deras engagerade personal och volontärer. De har redan visat gott resultat och nu får vi möjlighet att tillsammans vidareutveckla det viktiga arbetet, säger Anders Wennerberg, kommundirektör vid Östersunds kommun.

Utvärdering tyder på lyckat partnerskap

Under vintern 2019 gjorde ett externt företag en utvärdering av partnerskapet. Utvärderingen visade bland annat att satsningen tillsammans Hej Främling har gett goda såväl sociala som ekonomiska effekter. De unga som deltagit har blivit nära vänner, fått sina första jobb och lärt sig mer om hur samhället fungerar. De mår bättre och ser mer ljust på framtiden.

För att investeringen rent samhällsekonomiskt ska löna sig behöver en person få heltidsarbete och en person få arbete på deltid. Något som redan nu skett, då ännu fler än så fått jobb efter bara ett år. I utvärderingen lyfts även samarbetsformen som ett innovativt sätt att möta nya samhällsutmaningar där offentliga resurser inte räcker till, vilket leder till att enskilda och grupper av individer riskerar att hamna i utanförskap.

Vad händer nu?

I och med att partnerskapet är förlängt kommer arbetet fortsätta och vidareutvecklas ytterligare. Parterna arbetar vidare med fortsatt stöd kring arbete, utbildning och hälsofrämjande aktiviteter. Bland annat kommer Hej Främling uppmuntra till så kallat Next-Level engagemang. Det innebär att de unga när de är redo får möjlighet att ta större ansvar och engagera sig ytterligare. Exempelvis genom att bli volontärer, initiativtagare till aktiviteter och förebilder för de som kommer in som nya.

Hej Främling och kommunen planerar också särskilda insatser som riktar sig till unga som hamnat snett och har svårt att själv få ordning på sina liv. De unga som sökt sig till Hej Främlings verksamhet för att bryta destruktiva mönster kommer bli erbjudna särskilt stöd kring detta.

Sidan uppdaterad 2019-05-02

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen