Publicerad 2019-05-02

Kommunrevisionen ser till att kommunen gör rätt

Är verksamheten laglig, lämplig och finansierad? Det är frågor som kommunrevisionen ställer sig när de granskar kommunen för att se till att allt går rätt till.

en man som sitter på en stol i ett vitt rum och ler

Kommunens åtta revisorer arbetar med att granska kommunala styrelser, nämnder, verksamheter och bolag. Genom att granska och därefter ge förslag på förbättringar ser revisionen till att skattepengarna används på ett klokt sätt och att verksamheterna fungerar ändamålsenligt.

Hearings och revisionsplan leder till förbättringsåtgärder

Revisionens arbete utgår från den revisionsplan de gör årligen. I planen finns de områden revisionen ska granska under året. Planen för 2019 har precis blivit klar och under året kommer revisionen bland annat granska förskolelärarnas arbetssituation, kommunens krisberedskap och göra en uppföljande granskning över hur kommunen förvaltar sitt skogsinnehav. Under granskningarna fokuserar de i första hand på rutiner och arbetssätt för att se till att arbetet sker på ett effektivt sätt.

Vissa saker bestämmer revisionen direkt att de ska granska. I andra fall plockar de in politiker, styrelsemedlemmar och tjänstemän till så kallade hearings. Där ställer revisionen frågor om verksamheten, bolaget eller styrelsen.

– Vi vill inte granska i onödan utan fokusera på rätt saker. Tack vare en hearing kan vi se vad vi behöver granska mer ingående beroende på de svar vi får, säger Kjell Svantesson, ordförande för revisionen.

När revisionsplanen väl är fastställd ägnar revisionen året åt att granska samtliga områden. Efter årets slut sammanställer de granskningarna i en revisionsrapport som innehåller förslag om åtgärder.

– Vi granskar alltid med ambitionen att förbättra och föreslå nya lösningar för kommunen, inte att peka finger och kritisera, säger Kjell.

Medborgarna kan påverka

Uppslag till vad de kan granska kommer in på alla möjliga sätt. Allt från tidningsartiklar till personal vid enheter eller styrelser som ger tips. Även medborgarna kan påverka vad revisionen ska granska.

– Som medborgare kan du alltid vända dig till oss om du tycker att något verkar fel i kommunen, så tittar vi på det. Vi kan inte kan granska allt grundligt, men vi går igenom allt vi får in för att se vad vi ska titta närmare på, säger Kjell.

Fristående från resten av kommunen

Kommunrevisorerna ska enligt kommunallagen vara politiskt tillsatta. Revisorerna arbetar dock opolitiskt och neutralt i sitt arbete. De är även fristående från verksamheterna de granskar.

– Vi är helt opartiska i våra granskningar. För att vara det ska vi vara helt fristående från både politiken och verksamheterna. Det är en fördel att komma utifrån och se verksamheterna med andra ögon. Att inte vara involverad i verksamheten gör att det är enklare att se förbättringsområden, säger Kjell.

Sidan uppdaterad 2019-05-02

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen