Publicerad 2019-05-06

Kommunen ändrar beslut om anhöriganställning

Inspektionen för vård och omsorg - IVO - har nu tagit ställning till kommunens beslut att anhöriga inte ska vara anställda som personliga assistenter. Det här inskränker den enskildes rätt till självbestämmande, menar IVO.
- Vi har väntat på IVO:s beslut och kommer att följa det, säger Lars Liljedahl, chef för Vård- och omsorgsförvaltningen.

Det var tidigare i år som Vård- och omsorgsförvaltningen beslutade att anhöriga inte ska vara anställda som personliga assistenter till närstående med funktionsnedsättning. Bakgrunden till beslutet var kommunens ansvar för vårdens kvalitet och att de medborgare som är i behov av vård skulle få rätt stöd.

Beslutet fick kritik för att inte gå i linje med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS.

IVO som nu har granskat ärendet konstaterar att beslutet inskränker på den enskildes rätt till inflytande och medbestämmande enligt 6 § i LSS.

I sitt beslut skriver IVO bland annat; "Östersunds kommuns beslut om att det krävs synnerliga skäl för att en anhörig ska få utföra personlig assistans i kommunal regi riskerar att hämma den individuella bedömningen av hur insatsen ska utformas".

I stället menar IVO att det snarare; "krävs särskilda skäl för att inte tillmötesgå en enskilds önskemål om att en anhörig ska anställas som assistent."

- Vi beklagar om vårt tidigare beslut har bidragit till oro hos anhöriga som ger personlig assistans. Men vårt syfte har hela tiden varit att säkra kvalitén på stödet, förklarar Lars Liljedahl.

- Självklart kommer vi nu att följa IVO:s beslut.

Här kan du ta del av IVO:s utlåtandePDF

Här kan du läsa mer om bakgrunden till Vård- och omsorgsförvaltningens tidigare beslut


Sidan uppdaterad 2019-05-06

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen