Publicerad 2019-05-21

Rapport från Kommunstyrelsen

I dag tisdag 21 maj genomfördes ett extrainsatt sammanträde för Kommunstyrelsen. Här är några av besluten som togs.

Ja till att anpassa PC till Engelska skolan

Internationella Engelska Skolan vill hyra Jämtlands Gymnasiums tidigare skollokaler på Palmcrantzskolan. Lokalerna är i dag utrymda. Engelska Skolans plan är att till hösten 2020 ha en fungerande skolbyggnad för över 600 elever.

Efter en återremiss från Kommunfullmäktige i april föreslår nu Kommunstyrelsen att KF säger ja till att anpassa Palmcrantzskolan för 60 miljoner kronor, fördelat på 20 miljoner kronor 2019 och 40 miljoner kronor 2020, för den externa hyresgästen.

KS bestämde också att ge kommundirektören i uppdrag att göra en förstudie för en grundsärskola integrerad med grundskola (F-9). Beräknad start för den verksamheten är höstterminen 2022.

Oppositionen på initiativ av S röstade nej till alla beslutspunkter och reserverade sig.

Planförslag godkänt för granskning

Storsjö strand är under omvandling från ett tidigare lager- och hamnområde till en ny sjönära stadsdel. En första etapp (1A) om tre bostadskvarter är uppförd. Aktuell detaljplan blir en fortsättning av området söderut.

Det här planförslaget omfattar etapp 2 och har bearbetats för att bättre ta till vara utblickar mot Storsjön och Frösön från Gränsgatan, vilket innebär att det närmaste bostadskvarteret flyttats sex meter och höjden sänkts från fem till fyra våningar i förlängningen av Gränsgatan.

Fotomontage och bullerutredning har kompletterats.

Med anledning av ändringarna skickas ärendet ut på ny granskning. Ett tilläggsyrkande från Niklas Daoson (S) godkändes av Kommunstyrelsen. Det går ut på att det i detaljplanen ska tas särskild hänsyn till utsikten från Österängsparken, och att därmed höga krav ställs på berörda byggnaders utformning.

Stefan Sundberg (SD) var ensam om att inte vilja godkänna detaljplanen.

Samarbetsavtal med Storsjöyran AB

Storsjöyran vill ingå ett treårigt samarbetsavtal med Östersunds kommun och söker 900 000 kr/år för samarbetet.

Avtalet innefattar samarbeten och aktiviteter under treårsperioden 2019–2021. Avtalets aktiviteter kan justeras inför varje kalenderår om någon av parterna vill göra förändringar i innehållet för kommande år.

Kommunstyrelsen beviljade samarbetsavtalet med Storsjöyran AB som får 900 000 kr per år, 2019–2021.

Ja till Lillsjön som naturreservat

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige utser Lillsjöns friluftsområde till naturreservat.

Ärendet har tidigare varit på återremiss för att korrigera gränsdragningarna för området.

Sidan uppdaterad 2019-05-28

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen