Publicerad 2019-05-29

Rapport från Vård- och omsorgsnämnden 29 maj 2019

I år blir det 12 kronor extra per medlem till alla föreningar som får föreningsbidrag från Vård- och omsorgsnämnden. Det beslutade Vård- och omsorgsnämnden på sitt sammanträde den 29 maj.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnden behandlade. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på ostersund.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när det har justerats. Det sker normalt inom några dagar.

Semesterresor med personalstöd vartannat år

Vård- och omsorgsnämnden antog Vård- och omsorgsförvaltningens förslag om att medborgare i LSS-bostad får möjlighet att åka på semesterresa med personalstöd vartannat år. Under många år har dessa medborgare haft möjlighet att resa varje år med stöd av personal från boendet.

Vård- och omsorgsförvaltningen hade fått i uppdrag av nämnden att se över semesterresorna för att få tydligare regler anpassade till nationell praxis. Nämnden behöver också minska sina kostnader.

Av totalt 500 personer på LSS-bostäder i Östersund är det cirka 150 personer som åker på semester. Medborgarna får betala för sig själva medan Vård-och omsorgsnämnden betalar för personalen som följer med på resan. Förvaltningen bedömer att cirka 90 personer idag åker på semester varje år.

Beslutet börjar gälla från den 1 juni 2019, men påverkar inte resor som redan är planerade under sommaren 2019.

12 kronor extra per föreningsmedlem

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att betala ut 12 kronor extra per medlem till de föreningar som beviljas bidrag från nämnden. Undantaget är paraplyorganisationer som inte har några egna medlemmar.

Vård-och omsorgsnämndens budget för föreningsbidragen 2019 är 1 420 000 kronor. När nämnden betalat ut ordinarie bidrag till de föreningar som sökt föreningsbidrag finns det 221 390 kronor kvar i budgeten.

Det extra bidraget på 12 kronor per medlem kostar nämnden 153 132 kronor. Totalt finns det alltså 68 258 kronor kvar, så att Vård-och omsorgsnämnden ska kunna bevilja ansökningar om extraordinära bidrag som kan komma in senare under året.

Drygt 21 miljoner plus i april

Vård-och omsorgsnämndens resultat per sista visar april ett överskott på 21,2 miljoner kronor. 2018 var resultatet ett överskott med 8,9 miljoner kronor för samma period.

Prognosen för 2019 är ett resultat på plus 9 miljoner kronor. Prognosen baseras på att det inte blir några större behovsökningar av vård och omsorg under resten av året.

Trygghetsteamet får gott betyg av medborgarna

En informationspunkt under nämnden var en uppföljning av Trygghetsteamet som startade i februari 2018.

Syftet med teamet är att erbjuda ett alternativ till korttidsvistelse för personer som har ett stort behov av vård och stöd när de skrivs ut från sjukhuset. I Trygghetsteamet finns undersköterskor och arbetsterapeut som kan vara hos en medborgare de första 2-3 dygnen. Tanken är att teamet ska läsa av och iaktta vilka behov personen har, samtidigt som personen själv får chans att i lugn och ro prova sig fram och vara delaktig.

Nöjda medborgare

Trygghetsteamet har lämnat ut en enkät för att se hur de som haft stöd från teamet har upplevt stödet. Från september 2018 till november 2018 har 37 enkäter lämnats ut. Av de 31 medborgare/anhöriga som svarat uppger 100 % att de är nöjda.

Teamet nyttjas inte fullt ut

De handläggare som följt upp Trygghetsteamet konstaterar däremot att teamet inte nyttjats fullt ut. Ett mål var att minska antalet korttidsplatser. Men antalet beslut om korttidsvistelse ligger kvar på samma nivå.

Förvaltningens förslag på utvecklingsområden är bland annat:

  • att utveckla teamets arbetssätt, till exempel möjligheter till vikariepool för att snabbare kunna ta emot den som ska skrivas ut från sjukhuset.
  • att utveckla metod och arbetsordning som stöd när ansvarig personal ska fatta beslut om korttidsvistelse eller Trygghetsteam.
  • att se över på vilket sätt förvaltningen kan uppmärksamma anhörigas behov av stöd i ett tidigt skede. I granskningen visar det sig nämligen att 9 av 13 personer vistas på korttidsboende på grund av att anhöriga är i behov av avlastning.
Sidan uppdaterad 2019-05-29

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen