Publicerad 2019-06-19

Rapport från miljö- och samhällsnämnden

På onsdagens miljö- och samhällsnämnd behandlades bland annat detaljplanerna för Djurläkaren 13 och Omnibussen 2 . Dessutom antogs Detaljplanen för Tallåsen 2.

Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas bland aktuella kallelser och protokolllänk till annan webbplats

Denna information utgår från protokollet innan justering. Besluten som tas vinner inte laga kraft förrän protokollet är beslutat och godkänt. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas i kommunens diarium när det har justerats, vilket normalt sker inom några dagar.

Djurläkaren 13 till samråd

Fastighetsägaren till Djurläkaren 13, ”Åhlénshuset”, vill bygga om en del av lokalerna som finns i huset till fyra lägenheter. Nämnden godkände det redovisade planförslaget som underlag för samråd.

Törnrosen 12 med flera till granskning

Fastighetsägarna till Törnrosen 12 och 4, samt Kastanjen 7, 5 och 3, som ligger vid Krondikesvägen och Mariavägen, vill bygga bostäder/studentbostäder i gårdshus på cirka 100 kvadratmeter med bostäder i 1,5 plan. Detaljplanen har varit ute på samråd och det kom in tio yttranden.

Nämnden godkände det bearbetade planförslaget som underlag för granskning.

Detaljplanen för Tallåsen 2 antas

PEAB Bostad AB vill bygga två flerbostadshus på fastigheten Tallåsen 2. Förslaget är att bygga ett femvåningshus och ett fyravåningshus med totalt cirka 40 lägenheter, plus komplementbyggnader och parkeringsfunktioner. Idag är marken planlagd för centrumverksamhet eftersom det tidigare funnits planer på att bygga en moské. Detaljplanen för Tallåsen 2 antogs av nämnden, nu går det att söka bygglov och sen kan byggnationen starta!

Sidan uppdaterad 2019-07-22

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen