Publicerad 2019-06-25

Vad gäller för den nya lagen om tobak?

Från och med den 1 juli gäller den nya "Lag om tobak och liknande produkter". Då införs bland annat ett krav på försäljningstillstånd för försäljning av tobaksprodukter och det blir förbjudet att röka på ytterligare platser utomhus, som exempelvis på uteserveringar, utanför entréer, på allmänna lekplatser och vid busshållplatser.

Cigarett i hand

Den 1 juli ersätter nya "Lag om tobak och liknande produkter" dagens "Tobakslag och Lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare". Den nya lagen innebär bland annat ett utökat rökförbud, att tillståndsplikt på tobaksförsäljning införs och att snusförpackningar måste innehålla minst 20 portioner.

Ett av huvudsyftena med den nya lagen är att avnormalisera rökning på längre sikt och att skapa fler rökfria miljöer, där människor kan vistas utan att behöva utsättas för olika former av rökning.

Viktigt jobba med tobakspreventionen

– Det är viktigt att jobba aktivt med tobakspreventionen. Inte bara för att tobaksbruk skadar hälsan i sig, utan för att det ofta är det första normbrytande steget i en kedja som i vissa fall kan leda vidare mot bruk av andra ännu farligare substanser, som droger, säger Torbjörn Ericson, inspektör på Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, som är en av dem som ska se till att den nya lagen följs.

Kommunen har informerat ansvariga för det utökade rökförbudet. Den för också en dialog med exempelvis restaurangägare om att det nu blir förbjudet att röka på uteserveringarna, och att restaurangägaren måste ta bort eventuella askkoppar, ha tydlig skyltning och informera och säga till om rökförbudet. Om en person fortsätter att röka kan den bli avvisad, men det är bara polis och ordningsvakt som får avlägsna en person.

Bra dialog

– Den som är ansvarig ska göra en uppskattning av den rökfria miljön kring, exempelvis, en entré, men Tillståndsenheten bedömer sedan i dialog med den ansvarige om ytan är rimlig, om skyltningen är tillräcklig med mera, vid tillsyn. På många platser finns det redan i dag skyltar för rökförbud. Vi kommer att jobba långsiktigt och ha en bra dialog med de som är ansvariga för rökförbudet. Huvudsyftet är att det skapas rökfria miljöer utifrån lagens syften och inte i första hand hitta någon som gör fel, säger Torbjörn Ericson.

Om den nya lagen

  • Från och med 1 juli 2019 kommer Lag om tobak och liknande produkter SFS 2018:2088länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att ersätta den nuvarande tobakslagen
  • Bland annat införs krav på försäljningstillstånd vid försäljning av tobaksvaror och antalet rökfria miljöer utomhus utökas
  • Även vad som omfattas av rökförbudet utökas så att rökförbudet omfattar rökning av tobak, inhalering efter förångning eller upphettning av tobak, användning av elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter för rökning och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak
  • De som i dag anmält försäljning av tobaksprodukter har informerats om den nya lagen och de övergångsregler som säger att om någon anmält försäljning senast den 30 juni 2019 så gäller den anmälan under en övergångsperiod till och med den 1 november 2019 då en ansökan om försäljningstillstånd skall ha inkommit till Tillståndsenheten
  • Blanketter för ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter kommer att publiceras på kommunens hemsida den 1 juli 2019 när den nya lagen träder i kraft
Länk till sidan Rökfria miljöer - en sammanfattning om vad som gäller för de olika rökfria miljöerna 

Om kommunens tillsyn

  • Tillsynsansvaret innebär bland annat att kommunen ska informera och kontrollera att den som är ansvarig följer lagen.
  • Utgångspunkten är den ansvarige frivilligt gör vad som kan förväntas för att upprätthålla rökförbudet. Skulle inte det fungera kan kommunen förelägga den ansvarige att vidta åtgärder. I vissa fall kan ett föreläggande kombineras med vite.
Länk till sidan Serveringstillstånd, folköl, tobak och receptfria läkemedel - För vidare läsning om försäljning av tobaksprodukter, rökfria miljöer med mera
Sidan uppdaterad 2019-06-25

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen