Publicerad 2019-06-28

Fina omdömen till Östersunds skidspår

Närmare 800 motionärer, elit- och tävlingsåkare och föreningar som nyttjar skidspåren har tyckt till. Och de flesta är överens: skidspåren i Östersund är riktigt bra.

skidor i skidspår

Foto: Göran Strand

I slutet på vintern 2019 genomförde kommunen en enkät för att ta reda på vad de som nyttjar Skidstadion och dess spårsystem tycker om spåren idag. De som svarat på enkäten har gett höga betyg till såväl personalens kompetens, bemötande och tillgänglighet som spårens kvalité. Preparering och underhåll av spåren får dessa omdömen på en 6-gradig skala:

Skidstadion: 5,5

Spikbodarna: 4,4

Torråsen: 4,4

Långa spåret till/från Odensala: 4,1

Anslutningsspåret till Torvalla: 3,1

I undersökningen har många uttryckt sig i ordalag som att spåren är ”onödigt” bra. Flertalet uttrycker sig som att spåren är "för bra" och medborgarna upplever att spåren prepareras även när de är i gott skick. Det gäller främst betalspåren (skidstadion samt konstsnöspåren).

Vad tycker åkarna är viktigast?

Det användarna rankar som viktigast är att spåren ska hålla hög klass vad gäller preparering, att det ska finnas långa sammanhängande spår, elbelysta spår samt variation i spårens kupering. De spår som rankas som viktigast är skidstadion, Spikbodarna och därefter Torråsen.

Undersökningen visar också att skidstadion är välanvänd även under barmarkssäsongen. Tre fjärdedelar av de svarande anger att de använder terrängen runt spåren även under barmarksperioden. Framförallt ägnar de sig åt löpning, rullskidor, cykling och promenader.

Vad händer nu?

Undersökningen har också visat på en del förbättringsområden. Ökad tillgång till parkering vid evenemang och en skidlek är två av de mer efterfrågade. En tredje är att vissa spår är svårtillgängliga för sitski-åkare.

– Vi har fått in mycket värdefulla synpunkter om vad som är viktigt för de som nyttjar skidstadion. Det är glädjande att höra dels att spåren och prepareringen får höga betyg men också att vi tycks ha hittat en balans där både barn och unga, motionärer, elit- och tävlingsåkare och föreningar upplever tillgängliga spår, trots att vi under vintern haft en del större tävlingar som tillfälligt begränsat tillgängligheten till skidstadionområdet och delar av skidspåren. Vi har också identifierat en del utmaningar vi kan arbeta vidare med för att förbättra skidstadion för alla, varav till exempel skidleken vi redan startat ett utredningsarbete kring, säger Göran Matzén, projektledare på kultur- och fritidsenheten som varit med och tagit fram enkäten.

Svaren som nu kommer användas som underlag för framtida beslut kring hur skidstadion och spårsystemet kan utvecklas vidare.

Sidan uppdaterad 2019-07-05

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen