Publicerad 2019-07-08

App ger extra stöd för sommarens vikarier

I år har vikarier på ett tjugotal LSS-boenden fått en ny slags introduktion för att stöttas ytterligare i sitt nya yrke.

kvinna som sitter i en soffa och ler 

Emma Axelborn arbetar som vikarie på ett nystartat LSS-boende i centrala Östersund.

Sommar betyder för många av våra verksamheter också en hel del nya medarbetare i form av vikarier som täcker upp för den personal som har semester. Vikarierna får alltid en intro­duktion men i år har de utöver det också fått använda appen Skill Aid.

Appen innehåller introduktion och utbildningsmaterial för medarbetare inom LSS och ska stötta vikarierna ytterligare i deras nya arbete. Sedan i mars har 170 vikarier och fast anställda inom kommunen testat appen för att se hur väl den fungerar i deras dagliga arbete. En av de som testat appen är Emma Axelborn, som i vanliga fall studerar på Mitt­universitet men som under sommaren arbetar på ett nystartat LSS-boende i centrala Östersund.

– Det är ett enkelt sätt att ta till sig information som dessutom är lätt att förstå och täcker många delar i arbetet, till exempel etik. Det är alltid bra att påmin­nas och uppdatera sin kunskap även för de som jobbat längre eller som har gått en utbildning, säger Emma som tycker att det är ett bra innehåll att läsa in i kombination med en introduktion.

LSS på Östersunds kommun har tagit fram eget innehåll

Innehållet i appen är framtaget av medarbetare inom LSS på Östersunds kommun.

– Vi blev först tillfrågade av företaget Dynamisk Helse, som tagit fram appen, om vi ville börja använda den. Vi tyckte redan då om själva tanken med appen, men när vi såg den första gången var innehållet främst anpassat till särskilda boenden och hemtjänst. Vissa delar, till exempel om tystnadsplikt eller medicindelning, gick att använda men vi ville gärna anpassa innehållet mer specifikt till vår verksamhet, berättar Weronica Nordström som är verksamhets­utvecklare för sektor LSS på Östersunds kommun och en av de som tagit fram innehållet.

Förhoppningar om permanent rutin vid nyanställningar

Appen har nu varit i drift sedan i mars. Huruvida sektor LSS kommer ha möjlighet att fortsätta använda appen är ännu inte klart. Men Weronica hoppas på en fortsättning:

– Den har hittills varit uppskattad av de flesta medarbetarna, oavsett om de har jobbat längre eller är nya. I den utvärdering vi hittills gjort har de gett appen 5,09 i betyg på en 6-gradig skala. Många fast anställda upplever ett gott stöd även de, berättar Weronica Nordström.

Sidan uppdaterad 2019-07-08

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen