Publicerad 2019-08-07

Kommunens hälsofrämjande satsning sparar pengar

I Östersunds kommun har äldreomsorgens kostnader minskat jämfört med rikssnittet. Satsningen på förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbete är troligen en stor del av förklaringen till kostnadsminskningen. Det konstaterar författarna till en debattartikel i Dagens Medicin.

Ryggen på äldre man som går med kryckor på löparbana. Längre bort syns person i rullstol.

Mellan 2011 och 2018 har Östersunds kommun minskat kostnaderna med 170 miljoner kronor per år, jämfört med om utvecklingen i Östersund hade följt rikets trend. Det skriver Vård- och omsorgsförvaltningens chef Lars Liljedahl. Han är en av författarna till artikeln i Dagens Medicin, som har rubriken "Vi måste satsa på de hållbara lösningarna".

I artikeln konstaterar man att Sverige står inför stora utmaningar för att klara den ökade andelen äldre i befolkningen. Och forskning visar att hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser är en viktigt del av lösningen. "Vi måste satsa på hållbara lösningar som bidrar till äldres hälsa och som samtidigt är samhällsekonomiskt lönsamma", skriver artikelförfattarna.

Det är totalt tre författare bakom artikeln. Förutom Lars Liljedahl är det Magnus Zingmark, som är forskningsansvarig för Aktivt hälsosamt åldrande i Östersunds kommun och Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges arbetsterapeuter.

Här kan du ta del av hela debattartikelnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under de senaste åren har Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersund satsat mycket målmedvetet på förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbete. Här är exempel på aktiviteter man har genomfört hittills:

 • Satsning på e-Hälsa och digitalisering
 • Satsning på mobila trygghetslarm (GPS-larm)
 • Hälsofrämjande seniorträffar - där arbetsterapeut och fysioterapeut håller samtal och föreläser om bland annat värdet av att vara aktiv, äta bra och röra på sig - och visar möjligheterna med ny teknik.
 • Boenderådgivning för äldre
 • Cykling utan ålder i Surfbukten - där volontärer besöker äldreboenden och erbjuder möjligheten att komma ut på cykelturer i närområdet. Vård- och omsorgspersonal kan också låna cyklar från Surfbukten.
 • Trygghetsvandringar - där Vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnad går igenom ett område för att se över vilka tillgänglighetsproblem som behöver åtgärdas
 • Föreningsstöd för arrangemang som syftar till att bryta social isolering och/eller fysisk aktivitet för Vård- och omsorgsförvaltningens målgrupper.
 • Stor satsning på anhörigstöd. Förvaltningen utbildar också personalen kring anhörigstöd.
 • Stor satsning på IBIC inom hela Vård- och omsorgsförvaltningen. IBIC - Individens behov i centrum - är en nationell arbetsmodell som i korthet går ut på att utforma stödet så att det bidrar till ökad delaktighet och självständighet hos medborgaren.
 • Satsning på information och aktiviteter mot fallskador
 • 2019 blev Östersund femte svenska kommun att antas som medlem i Världshälsoorganisationen WHO:s globala nätverk AFCC – Age-friendly Cities and Communities.  
  Det innebär bland annat det hälsofrämjande arbetet ses som en viktig utveckling framåt för hela kommunen.
Sidan uppdaterad 2020-05-12

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen