Publicerad 2019-08-21

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdag 20 augusti sammanträdde Kommunstyrelsen. Här är några av besluten som togs.

Vattenreservoar måste renoveras

Björkbackareservoaren är en av de stora reservoarerna i Östersund. Den förser stora delar av staden med dricksvatten. Just nu läcker det ut cirka 16–20 m3 vatten varje dygn.

En lagning av reservoaren beräknas kosta 10 miljoner kronor. Denna summa finns inte i tekniska nämndens investeringsbudget, vilket gör att nämnden begär en utökning av investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige är att bifalla nämndens begäran, men inte förrän i nästa års budget, eftersom arbetet av praktiska och upphandlingsskäl inte kan komma igång förrän tidigast under 2020.

Elektroniskt filter på skolornas nätverk

En motion från Socialdemokraterna om att installera elektroniska filter på skolornas nätverk bifölls av Kommunstyrelsen.

Förslaget som går vidare till KF är att införa elektroniska filter som tar bort eller begränsar tillgången till pornografiska sidor. Däremot avslås en del om att uppmuntra skolorna att hålla porrkritiska samtal med sina elever. Motiveringen är att detta redan är reglerat i Skollagen.

Kommunen köper Exercishallen

Kommunstyrelsen beslutade om att förvärva fastigheten Fältjägaren 9 (Excercishallen) från Östersundshem AB. Motivet är att stärka möjligheterna till ett större kulturutbud i Östersunds kommun. Kostnaden, lika med nuvarande marknadsvärde, är 1,7 miljoner kronor.

Nej till utegym i Lugnvik

Ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym i Lugnvik avslogs av KS. Kultur- och fritidsnämnden kommer att hösten 2019 lägga förslag till Kommunfullmäktige att en strategi för utveckling av idrottsanläggningar och aktivitetsytor ska tas fram.

Inga nya stjärnor på Stjärntorget

En motion lämnades redan under 2017 där förslagsställarna föreslog att Stjärntorget (Z-torget) skulle utökas med två stenplattor/stjärnor för artisten Annika Norlin och fotbollstränaren Graham Potter.

Efter tidigare återremitteringar av ärendet har nu Hans Kvam, ansvarig konstnär för konstverket, med hänvisning till sin upphovsrätt önskat att inga förändringar görs, utan att torget får behålla sin nuvarande form och utsmyckning.

Bidrag till elitsatsande damlag

Kommunstyrelsen beslutade 2013 att under en femårig projektperiod (2014–2018) införa ett bidrag till elitsatsande damlag. Bidraget tillkom eftersom det finns en strukturell ojämställdhet i samhället och ojämställd sponsring.

Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för sponsring, som inkluderar jämställdhetsaspekten. Riktlinjerna ska börja gälla från 1 januari 2020.

Under 2019 finns därför inget bidrag till elitsatsande bidrag, inte heller riktlinjer för sponsring som tar hänsyn till jämställdhet. Därför beslutade KS att det tidigare bidraget förlängs att gälla även under 2019.

Sidan uppdaterad 2019-08-21

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen