Publicerad 2019-09-10

Rapport från Kommunstyrelsen

I dag tisdag 10 september sammanträdde Kommunstyrelsen. Här är några av besluten som togs.

Godkänt för detaljplan Storsjö Strand etapp 2

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar ett förslag till detaljplan som har tagits fram i syfte att möjliggöra sex nya bostadskvarter samt lokaler och allmänna ytor inom området.

Förslaget möjliggör cirka 23 000 kvadratmeter bruttoarea vilket innebär cirka 230–290 lägenheter beroende på lägenhetsstorlek. Särskilt viktigt i denna etapp är anläggandet av en strandpark.

Invändningar i granskningen av planförslaget har i huvudsak avsett påverkan på utsikten från Österängsparken och Stora kyrkan, och höjden på föreslagen bebyggelse. Kommunen bedömer att föreslagen utformning av bebyggelsen lämnar sådana utblickar.

Ett tilläggsyrkande från Mona Modin Tjulin (S) om att se till så att barn och unga får vara med och tycka till om utformningen av Strandpark och spontanidrottsytor antogs.

SD yrkade på att inte bygga etapp 2 alls, och reserverade sig mot beslutet.

Planbesked till Frösö Zoo-området

Kommunstyrelsen säger ja till en ansökan om planbesked för fastigheterna Frösö-Berge 21:195, 21:112 och 19:24, mer kända som Frösö Zoo. Fastighetsägaren vill möjliggöra byggande av bostäder och viss offentlig service, efter planerad nedläggning av djurparken.

Planbeskedet är ett mycket tidigt principbeslut. Frågor som behöver utredas vidare i planarbetet är bland annat eventuell påverkan från djurhållning vid kringliggande fastigheter, effekter i trafiken på Bergsgatan och eventuellt investeringsbehov i infrastruktur.

Inget lokalt tiggeriförbud

Sverigedemokraterna vill i en motion förbjuda tiggeri på offentlig plats i Östersunds kommun.

Kommunstyrelsen föreslår till Kommunfullmäktige att motionen avslås. För att kunna införa reglering om förbud mot passiv pengainsamling krävs bland annat att det är, eller kan antas uppstå, ordningsstörningar. Det finns inget underlag som visar att det är en ordningsstörning i Östersund.

SD reserverade sig.

Sidan uppdaterad 2019-09-10

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen