Publicerad 2019-09-17

Fordonshinder i stan

På tisdagen den 17 september inleder vi ytterligare ett långsiktigt arbete för att öka tryggheten i stadskärnan. Första steget blir att placera ut blomlådor på gågatorna för att undersöka hur gatorna kan möbleras annorlunda för att försvåra för fordon att hålla hög hastighet. 

Bild på gågatan i motsol, en person går tvärsöver och ser ut att prata i telefon.

Utplacering av fordonshinder kommer att ske i tre steg: En testperiod med blomlådor som följs av en period med semipermanenta hinder som i ett sista steg blir permanenta.

Brett säkerhetsarbete

Det finns ingen förändrad eller ökad hotbild, varken nationellt eller lokalt. Satsningen på fordonshinder är ett led i ett större trygghetsskapande arbete i vår fysiska miljö. Vi jobbar sedan tidigare med att placera ut flyttbara hinder vid större evenemang. Vi gör även trygghetsvandringar, jobbar med belysning och bevakning, klipper buskar och träd för att öka sikt och jobbar för att bli Purple Flag certifierade*.

— Det är en dimensionering för hur verkligheten ser ut och en naturlig lägsta nivå, vad som är möjligt att göra nu i vardagen, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Steg ett: testperiod

Blomlådor placeras ut för att varutransporter och räddningstjänsten ska kunna säkerställa att de kan ta sig fram. Placeringen kommer även att utvärderas ur ett framkomlighetsperspektiv för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Det ska gå att ta sig fram med större fordon trots hindren - men med reducerad fart.

Steg två: semipermanenta hinder

När placeringen utvärderats sker eventuella justeringar och blomlådorna står kvar över vintern, då testar vi även att snöröjningen fungerar.

Steg tre: permanenta hinder

I ett sista steg ska blomlådorna bytas ut mot permanenta fordonshinder. Hur de kommer att se ut vet vi inte idag.

— Anledningen till att utplaceringen sker i tre steg är för att det i slutändan ska bli så bra som möjligt. Vi måste göra en avvägning mellan ökat skydd och daglig användning av gatan, säger Anders Wennerberg.

Arbetet med fordonshinder är ett samarbete mellan Östersunds kommun, polisen, räddningstjänsten och handeln i Östersund.

Har du synpunkter på fordonshindrens placering eller frågor kan du kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla till kundcenter@ostersund.se.

* Purple flag är en certifiering från Svenska Stadskärnor. Målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv och hållbar plats med variationsrikt kvällsutbud för alla.

Sidan uppdaterad 2019-11-06

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen