Publicerad 2019-09-23

Rapport från Vård- och omsorgsnämnden 23 september 2019

Personer med vårdbiträdesutbildning kan nu få tillsvidareanställning inom hemtjänsten och på särskilda boenden. Det beslutade Vård- och omsorgsnämnden på sitt sammanträde den 23 september.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnden behandlade. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på ostersund.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när det har justerats. Det sker normalt inom några dagar.

Möjlighet att anställa vårdbiträden inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämnden antog Vård- och omsorgsförvaltningens förslag att göra det möjligt att tillsvidareanställa utbildade vårdbiträden som ersättning för personal utan vårdutbildning.

Fram till nu har personal som saknar undersköterskeutbildning (1 350 – 1 450 poäng på vård- och omsorgsprogrammet) inte kunnat får tillsvidareanställning inom hemtjänst eller särskilt boende. I dag är cirka 80 procent av personalen inom de verksamheterna utbildade undersköterskor.

Nämndens beslut innebär att en person med vårdbiträdesutbildning (800 poäng i gymnasiekurser från vård- och omsorgsprogrammet) kan få tillsvidareanställning om personen ersätter outbildad personal. Målet med förändringen är att minska andelen outbildad personal.

Vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera förändringen efter ett år.

Yttrande till förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Härnösand har begärt att Vård- och omsorgsnämnden ska yttra sig över en överklagan som har kommit in till förvaltningsrätten. En medborgare har överklagat ett beslut som nämnden fattade i maj. Beslutet innebär att medborgare som bor i LSS-bostad har möjlighet att åka på semesterresa med personalstöd vartannat år. Under många år har dessa medborgare haft möjlighet att resa varje år med stöd av personal från boendet.

Förvaltningsrättens mål gäller laglighetsprövning. Det innebär att domstolen ska pröva om beslutet fattats av rätt organ och inte strider mot annan lag eller förordning.

Beslutet har tillkommit på lagligt sätt, berör en uppgift som kommunen ska utföra och det är rätt organ som fattat beslutet menar nämnden i sitt yttrande. Nämnden påpekar att beslutet gäller riktlinjer och att man kommer att fortsätta ta hänsyn till individuella behov och önskemål.

Vård- och omsorgsnämndens beslut får inte verkställas förrän domstolen slutligt avgjort målet

3 miljoner i plus i augusti

Vård- och omsorgsnämndens periodiserade resultat per augusti visar ett överskott med 3 miljoner kronor. 2018 var resultatet vid samma period ett underskott på 17,2 miljoner kronor.

Prognosen för 2019 är ett överskott på 3 miljoner kronor. Den lämnade prognosen baseras på att det inte blir några större behovsökningar av vård och omsorg under resten av året. Under perioden januari - augusti 2019 har antalet hemtjänsttimmar minskat med i snitt cirka 4 000 timmar per månad, jämfört med samma period 2018. Servicetjänsterna har ökat med 100 timmar per månad jämfört med 2018.

Sidan uppdaterad 2019-09-23

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen