Publicerad 2019-10-01

Förskolegårdarna granskade

Barn i förskolan tillbringar mycket tid utomhus och därför är det viktigt att förskolornas utomhusmiljöer är utformade så bra som möjligt. Under våren och sommaren 2019 har Miljö och hälsa granskat förskolornas utomhusmiljö.

Fyra barn i färgglada kläder framför en gul byggnad. Barnen är suddiga, i fokus är en lite röd skotkärra.

Alla förskolor i Östersunds kommun har kontrollerats, totalt 67 stycken: 53 kommunala och 14 privata. 15 förskolor bedömdes ha brister enligt miljöbalken som behöver åtgärdas eller utredas. 20 förskolor hade mindre brister enligt miljöbalken, eller brister utifrån folkhälsoaspekter och har fått förslag på förbättringsåtgärder.

Spontan lek och relation till naturen

Hur barns utomhusmiljö är utformad är viktigt och påverkar deras hälsa och utveckling både socialt och fysiskt. Utemiljön ska stimulera barnens lek och fantasi, aktivitet och återhämtning, nyfikenhet och lärande. En bra förskolegård har varierande inslag av öppna grönytor, kuperad terräng och inslag av träd och buskage som bjuder in till spontan lek, rörelse och fysisk aktivitet och som dessutom ökar barns förståelse och relation till hur naturen fungerar.

Solskydd

Eftersom barn har tunnar hud och bränner sig lättare i solen är det viktigt att förskolegårdarna har bra solskyddade egenskaper. De ska vara utformade så att det finns skugga, till exempel genom plantering av träd och buskar. Bra skugga är speciellt viktigt vid populära lekinstallationer, som sandlådor.

Brister och Förbättringsåtgärder

Förskolegårdarna kontrollerades för att se om det finns brister och vad som kan förbättras. De har granskats utifrån folkhälsokriterier, solskydd och trafikbuller.

Solskydd och buller

Totalt 14 förskolor har bristande solskydd. Det beror ofta på en kombination av att förskolegården är placerad i ett solutsatt läge och saknar träd som kan ge skugga. På några förskolor saknades solskydd vid sandlådan.

Två förskolor bedöms ha brister när det gäller buller utomhus, den ena på grund av trafikbuller från trafikerad väg i närheten och den andra på grund av fläktbuller från taket.

Kupering, storlek och växtlighet

Det vanligaste förslaget på förbättring är att skapa mer kupering. Många av förskolornas utomhusmiljöer bedömdes ha mycket lägre andel kuperad terräng än vad som föreslås i vägledningarna. Flera gårdar är mer eller mindre platta eller har bara någon enstaka kulle. Andra brister utifrån folkhälsokriterierna är att gårdens yta är mindre än rekommenderat per barn, och att den inte är indelad i olika zoner.

Uppföljning

Bristerna som framkom under tillsynen kommer att följas upp löpande. I början av 2020 planeras en samlad uppföljning.

Sidan uppdaterad 2019-10-01

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen