Publicerad 2019-10-01

Så ska Östersunds kommun minska spridningen av mikro­plaster från konstgräs­planer

Uppdaterade rutiner för skötsel av planer, ytor att borsta av sig på för spelare och granulat­fällor i dagvatten­brunnar. Det är några av de åtgärder som Östersunds kommun inför för att minska spridningen av mikro­plaster från konst­gräs­planer.

en person som sparkar en fotboll på en konstgräsplan

Efter krav från Miljö- och samhällsnämnden om minskad granulat­spridning från två av kommunens konstgräs­planer har kommunen arbetat fram en handlings­plan med åtgärder för samtliga konst­gräs­planer. Kravet gällde Jämtkraft Arenas A- och B plan samt Åkreäng IP. Handlings­planen gäller därutöver också Sport­fältet och Hofvallens konstgräs­plan (som ännu inte är färdig­ställd).

Som komplement till handlings­planen tar kommunen fram skötsel­planer med rutiner och instruktioner för varje plan.

Åtgärder som minskar spridningen av mikroplaster

Det här är några av de åtgärder som Östersunds kommun vidtar för att minska spridningen av gummi­granulat och mikro­plaster från konstgräs­planer:

 • Uppsamling av granulat som spridit sig
  De som sköter planen ska i den mån det är möjligt samla ihop och återanvända granulat som spridit sig utanför planen.
 • Utbildning av personal
  Personalen som sköter konstgräs­planerna har gått en utbildning om konstgräs. Utbildningen handlade bland annat om tillväga­gångs­sätt för att minska konstgräs­planernas påverkan på miljön.
 • Granulatfällor i dagvattenbrunnar och borst­stationer för spelare
  Alla dagvatten­brunnar runt planerna ska få granulat­fällor så att mikro­plasterna inte ska sprida sig till dricks­vatten och sjöar. Borst­stationer ska finnas på alla planer så att spelare kan borsta av sig granulat innan de lämnar planen.
 • Uppläggningsytor för snö
  Vid snöröjning av planerna följer gummi­granuler med snön från planen. Snöröjarna ska därför förvara snön på en hård yta, exempelvis asfalt eller fiberduk med vall omkring, så att granulaten ska gå att återanvända när snön har smält.
 • Minskad spelyta
  Vintertid kan en del av planerna behöva fungera som uppläggningsyta för snö, om det inte finns särskilda uppläggnings­ytor. Exempelvis kan personalen minska planbredden eller använda en av långsidorna för upplag.
Sidan uppdaterad 2019-10-01

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen