Publicerad 2019-10-04

Idrottsforum utvecklar fram­tidens idrott

Ett enklare, mer jämlikt och inklud­erande förenings­liv där alla kan vara delaktiga, oavsett förut­sättning eller bakgrund. Det är vad kommunens framtida stöd ska verka för enligt kommunens idrotts­föreningar.

bild på personer som sitter och lyssnar på en presentation

Under tisdagen samlades föreningar, Jämtland/­Härje­dalens idrotts­förbund, SISU och Östersunds kommun för årets Idrottsforum. Temat för kvällen var dialog kring framtidens bidrag och avgifter och hur alla tillsammans kan skapa ökad rörelse för fler.

Ökad jämlikhet, jämställd­het och mer rörelse för fler

De främsta utmaningarna framåt handlar om hur kommunen ska utforma stödet till föreningarna för att bidragen ska öka jämlikhet, jämställdhet och skapa mer idrott för fler. Samtidigt ska stöden vara enkla att administrera för föreningarna.

– De barn som idag är med i föreningarna är framförallt barn vars föräldrar har en högre utbildnings­nivå. Barn från socio­ekonomiskt mer utsatta områden deltar inte i förenings­idrotten i samma utsträckning, vilket kan handla om att deras föräldrar inte har råd att låta barnen vara med i en idrotts­förening. Om vi tillsammans ska få fler att idrotta och vara fysiskt aktiva behöver vi skapa förut­sättningar och låga trösklar för idrott och aktivitet. Alla ska kunna idrotta oavsett ekonomisk bakgrund, kön eller funktions­nedsättning, säger Johan Bürger Hyllienmark, projekt­ledare för Idrottsforum, och fortsätter;

– Det stora stödet från kommunen ligger i lokaler och drift av anläggningar, men bidragen spelar en stor roll för hur föreningarna kan och vill bedriva sin verksamhet. Idrotten vill samverka och vara med och ta ett större samhälls­ansvar. Då ska vi titta på hur vi kan skapa förut­sättningar för dem att kunna jobba med det.

Löpande dialog med föreningar

Nu väntar sammanställning och vidare arbete för att ta fram ett förslag på hur stödet ska se ut framåt. Idrotten kommer sedan få ta del av förslaget och ge sina syn­punkter.

– Utmärkelsen Årets främsta idrotts­kommun är ett erkännande på att Östersund som kommun är på god väg vad gäller idrotten. Och det är genom samverkan och dialog med föreningar och andra verksamheter som Östersund kan fortsätta vara stark inom idrott, både idag och i framtiden, säger Johan.

Sidan uppdaterad 2019-10-04

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen