Publicerad 2019-10-08

Alla ska fram i Östersund

Det ska vara möjligt för alla att ta sig fram i Östersund, även vintertid. Östersunds kommun har därför haft tre informations­­träffar för årets snöröjare med bland annat utbildning om hur snöröjningen bör se ut för att vara tillgänglig för alla.

traktor som röjer snö

– Det handlar om att alla ska kunna ta sig fram. Ofta är problemet snövallar som många människor har svårt att ta sig över. Det kan också vara problem med dålig sikt i korsningar på grund av stora snöhögar, säger tillgän­glighets­strategen Helene Olsson Sandal och fortsätter:

– Om du till exempel klarar av att gå till affären med en rullator är det också viktigt att du kan fortsätta med det vintertid, för att känna att du kan klara dig själv. En vall som gör att du inte kan lyfta över din rullator gör ju att du inte kan ta dig över gatan och gå till affären.

Alla snöröjare utbildas

Alla som jobbar med snöröjning har fått en inbjudan till utbildningen. Både de som är anställda av kommunen men också de som jobbar via entreprenör. Under dagarna har representanter från Tillgänglighets­rådet, Gata och Park och tillgänglighetsstrateg från Östersunds kommun varit med och gett information. Bland annat om hur och när snöröjningen ska ske. En särskild del av utbildningen har handlat om hur snöröjningen ska se ut i Östersund för att det ska vara tillgängligt för alla.

– Vi berättade vad som är viktigt att tänka på och gick även ut och visade på bra och mindre bra exempel på snöröjning, säger Sonny Hoffman som är administratör på Utvecklings­enheten och också synskadad.

Tillgänglig snöröjning gynnar alla

Ett jämnt plogat underlag och att minst en av trottoarerna på en gata är plogad menar Sonny är särskilt viktigt. Men att förbättra tillgänglig­heten när det gäller snöröjning är något som gynnar alla.

– Fungerar det bra för äldre, barn eller människor med funktions­nedsättning fungerar det för alla, säger han.

Även Tillgänglighets­rådet var med för att dela med sig av erfarenheter och upplevelser av vad som fungerar bra, men också med förslag om hur det kan bli ännu bättre.

Nödvändigt med samsyn

Ulf Norlén som är enhetschef för Gata, Park & Fritid tycker att träffarna varit nyttiga. Särskilt viktigt var det att få en möjlighet för alla snöröjare att prata ihop sig om hur snöröjningen ska se ut.

– Det är nödvändigt att vi redan innan första snön kommer ha en samsyn i hur vi ska ta hand om gatorna och vägarna under vintern, säger Ulf och tillägger:
– Vi har krav på tillgänglighet samtidigt som vi har en budget att förhålla oss till. Det är en balans­gång som ibland kan vara svår.

Mer information om snöröjning

Så fungerar snöröjningen

När snön och halkan kommer får kommunen många frågor om snö­röj­ning och halkbekämpning, varför vissa gator snöröjs snabbt och andra tar längre tid eller inte röjs alls. Här kan du läsa om vad som gäller.

Här kan du läsa mer om hur snöröjning fungerar i Östersunds kommun

Sidan uppdaterad 2019-10-08

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen