Publicerad 2019-10-08

Förändrad skolstruktur för att uppfylla skollagens krav på stadieindelning

Enligt Skollagen 10 kap 3 § ska grundskolor vara stadieindelade i F-3, 4-6 och 7-9. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 oktober att de skolor som idag inte uppfyller lagkraven gällande stadieindelning behöver omorganiseras. Det gäller de områden som idag har skolor som är organiserade med åk F-5. Planen är att dessa skolor skall organiseras med åk F-6.

Foto: Göran Strand

Barn- och utbildningsförvaltningen har nu fått i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden att inför höstterminen 2020 planera för och genomföra åtgärder enligt fastställd plan – se nedan.

Centrala staden

Enheterna organiseras från och med höstterminen 2020 med årskurserna F-6 och 7-9.
• Fagervallsskolan blir en skola med åk F-6
• Odenslundsskolan blir en skola med åk F-6
• Norra skolan blir en skola med åk F-6
• Parkskolan blir en skola med åk 7-9.
• Körfältsskolan: Mimergårdens grundsärskola med inriktning träningsskola flyttas till
Körfältsskolan läsåren 2020/2021 och 2021/2022. Nuvarande grundskoleelever erbjuds
plats på annan grundskola från och med höstterminen 2020. Slutgiltigt beslut om detta tas
av Kommunfullmäktige.

Fagervallsskolans och Odenslundsskolans ökade behov av lokaler kommer att lösas i form
av prefabricerade skollokaler som placeras på befintlig fastighet.

Norra skolan kommer att organiseras under läsåret 2020/21 som en skola med årskurserna
F-6 i befintliga lokaler.

Odensala och Torvalla

Enheterna organiseras från och med höstterminen 2020 med årskurserna F-6 och 7-9.
• Lillsjöskolan, Tavelbäcksskolan, Fjällängsskolan, Ängsmogården och Mimergården blir
skolor med åk F-6 och deras ökade behov av lokaler kommer främst att lösas i form av
prefabricerade skollokaler som placeras på befintliga fastigheter.
• Storsjöskolan och Torvallaskolan blir skolor med åk 7-9. Storsjöskolan blir F-9 efter att
ombyggnationen av skolan är klar 2022/2023.
• Mimergårdens grundsärskola flyttar höstterminen 2020 till Körfältsskolan (se ovan), för att
2022/2023 samlokaliseras med Lugnviksskolans grundsärskola och Körfältsskolans
grundsärskola på Storsjöskolan.

Område Brunflo

• Fåker skola och Ångsta skola kommer att organiseras med åk F-6 i befintliga lokaler.
• Marieby skola fortsätter läsåret 2020/21 att vara organiserad som en skola med åk F-5.
Detta eftersom den i dagsläget inte rymmer åk 6 i befintliga lokaler och att fastigheten inte
heller i dagsläget ger utrymme för att lösa det ökade lokalbehovet i form av prefabricerade
lokaler.

Område Lit/Bringåsen/Häggenås

Inga förändringar.

Område Frösön

Inga förändringar.

För mer information, kontakta,
Anna Örjebo, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
E-post: anna.orjebo@ostersund.se

Sidan uppdaterad 2019-10-08

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen