Publicerad 2019-10-09

OBO: ett strukturerat arbetssätt för att jobba med inomhusproblem i skolor och förskolor

”Det luktar mögel. Jag har ofta huvudvärk på jobbet och tycker att luften är torr.” När vi upplever att något inte står rätt till med vår inomhusmiljö på vår arbetsplats, finns utarbetade rutiner för att ta tag i problemet.

- Förr pratade man om sjuka hus, idag benämner vi det som ”ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa” eller kort och gott som OBO, berättar Elisabet Rödén som är arbetsmiljösamordnare på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Om någon medarbetare inom förskola eller skola signalerar till sin rektor att man upplever problem med innemiljön, är det skyddsombudet på arbetsplatsen och Elisabet som kallas in till ett första möte. Aktuellt just nu är att man på Lugnviksskolan upplever problem med sin inomhusmiljö.

- Vi går tillsammans igenom Barn- och utbildningsförvaltningens rutin för OBO och tar fram en problembild utifrån vad berörd personal upplever som problem. De brister som hittas kan då åtgärdas av verksamheten själv eller via felanmälan till Teknisk förvaltning. Det är ganska vanligt att verksamheten själv behöver åtgärda saker som kan påverka inomhusmiljön. Jag kontaktar också berörd fastighetsägare/förvaltare för att denne ska påbörja en teknisk kontroll, säger Elisabet.

Insamlande av uppgifter till en nulägesanalys

Nästa steg är att all personal i lokalen får svara på en digital enkät, vars resultat sammanställs av Elisabet. Om personal misstänker att barn/elever upplever problem, kan kontakt tas med Barn- och elevhälsan.
- Alla dessa uppgifter/underlag skickas mig som samordnare och jag gör en nulägesanalys. Den visar en sammanställning över var i lokalen som besvären upplevs, vilken typ av besvär som upplevs samt frekvens av besvär. Vi går igenom detta vid ett analysmöte, där vi också kontrollerar om eventuella åtgärder är gjorda, som tagits upp vid det första informationsmötet, berättar Elisabet.

Fortlöpande information till berörda

Under resans gång informerar ansvarig chef sin personal med stöd av Elisabet, om planerade och utförda åtgärder. Elisabet menar att det är viktigt att låta genomförda åtgärder ges tid att verka.
- Om vi ska göra ytterligare åtgärder kan fler analysmöten ske och fler enkäter genomföras. När samtliga åtgärder är genomförda tas beslut om eventuell utredning tillsammans med fastighetsägare/förvaltare. Och om vi beslutar att starta upp en utredning, är det Teknisk förvaltning, som tar över ärendet, berättar Elisabet Rödén.

För mer information om Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med inomhusmiljö, kontakta
Elisabet Rödén, arbetsmiljösamordnare
elisabet.roden@ostersund.se

Sidan uppdaterad 2019-10-09

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen