Publicerad 2019-10-15

Snöröjning, parkskötsel, återvinningscentraler och vattenkvalitet - så här tycker östersundborna

Än en gång har östersundsborna fått tala om vad de tycker om kommunens tekniska verksamheter i enkätundersökningen Kritik på teknik. Här är resultatet. Östersund står sig ganska bra i jämförelse med de andra deltagande kommunerna, med en elfte plats för kranvattnets kvalitet, en sextondeplats för återvinningscentralerna och platserna 27 respektive 32 för skötseln av parker och kvaliteten på snöröjning och halkbekämpning.

En tecknad bild på många människor och en pratbubbla med en cykel och en parkbänk i

Gator, cykelvägar och parker

I Östersund är man jämförelsevis mer nöjd med standarden på gator och vägar än i övriga landet. Och ännu mer nöjd är östersundborna med standarden på gång- och cykelvägar. Men både cyklister och bilister efterlyser bättre vinterunderhåll av cykelvägar och gator.

Två av tre östersundare är positivt inställda till skötseln av kommunens parker. Men många tycker att parkerna är skräpiga och städning efterfrågas.

Kommunalt vatten och avlopp

Fler och fler östersundsbor väljer att dricka kranvatten framför flaskvatten. Nio av tio uttrycker också att de är nöjda med kranvattnets kvalitet. Det placerar Östersunds kommun på plats 11 bland de 102 kommuner som deltog i enkätundersökningen.

Åtta av tio östersundsbor tycker sig vara ganska eller mycket bra informerade om vad man får spola ned i avloppet vilket är fler än tidigare. Våtservetter, bomullspinnar och snus är saker som inte hör hemma i avloppet. Att östersundsborna nu känner sig mer informerade kan vara ett resultat av att kommunen, under de senaste åren, blivit bättre på att informera medborgarna om vad man får och inte får spola ned i toaletten.

Sopor och återvinningscentraler

Avfallshanteringen får genomgående höga betyg av medborgarna även om betygen sjunkit något jämfört med tidigare år. Ett betyg som är lite lägre i år, jämfört med tidigare år, är det på kommunens bemannade återvinningscentraler. Medborgarna är mest missnöjda med öppettiderna. Ändå hamnar Östersunds kommuns återvinningscentraler på plats 16 bland de 102 kommunerna som deltog i undersökningen.

Nio av tio känner sig tillräckligt informerade om hur de ska sortera sina sopor - ett betyg som inte har ändrats nämnvärt sedan tidigare undersökningar.

Spännande!

- Det är alltid lika spännande att se resultaten av såna här undersökningar, säger förvaltningschef Örjan Jervidal. Då kan vi ju se om vi har prioriterat rätt. Och nu vi tar med oss den här kritiken i vårt fortsatta arbete, både positivt och negativt.

- Just nu står vi inför en stor översyn av återvinningscentralerna som vi hoppas ska ge bättre service, fortsätter Örjan Jervidal. Men innan den är klar ska vi ha tittat över öppettiderna.

- Snöröjning och halkbekämpning är just i dagarna ett högaktuellt ämne som verkligen påverkar människor i deras vardag. Vi försöker ha en kostnadseffektiv beredskap som räcker för de vanliga snöovädren.

Läs rapporten Kritik på teknik för Östersunds kommunPDF

Sidan uppdaterad 2019-10-15

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen