Publicerad 2019-10-24

Rapport från Vård- och omsorgsnämnden 24 oktober 2019

I januari kommer alla medborgare som haft habiliteringsersättning under 2019 att få en extra ersättning i form av ett engångsbelopp. Det beslutade Vård- och omsorgsnämnden på sitt sammanträde den 24 oktober.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnden behandlade. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på ostersund.selänk till annan webbplats när det har justerats. Det sker så snart som möjligt - senast inom 14 dagar.

Statligt stimulansbidrag ger extra utbetalning av ersättning

Under 2018 och 2019 har Vård- och omsorgsnämnden fått del av ett statligt stimulansbidrag, som ska stimulera kommunerna att höja habiliteringsersättningen.

Redan 2018 höjde Östersunds kommun habiliteringsersättningen från 45 kronor till 60 kronor per timme. Årets stimulansbidrag har nämnden använt till att bibehålla den höjda ersättningen. Hela stimulansbidraget för 2019 kommer dock inte att gå åt. Därför beslutade nämnden om en extra utbetalning i januari så att medborgare med habiliteringsersättning får del av hela stimulansbidraget.

En liknande utbetalning gjorde nämnden i januari 2019. Då fick alla medborgare som haft habiliteringsersättning 2018 ett engångsbelopp på 5 380. Hur stort beloppet blir den här gången är inte fastställt ännu.

Varierat resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning

En av informationspunkterna under nämnden handlade om resultatet från Socialstyrelsens nationella brukarenkät - öppna jämförelser.

När det gäller hemtjänsten ligger Östersunds kommun över rikssnittet. 90 procent av dem som svarat i Östersunds kommun är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten. Snittet för riket är 88 procent.

När det gäller särskilt boende är siffran i Östersund däremot under rikssnittet. 73 procent av dem som svarat är nöjda eller mycket nöjda. Snittet för riket är 81 procent. Generellt är siffran högre för de boenden som drivs i kommunens regi. Där är 77 procent nöjda eller mycket nöjda. Bland de privata utförarna är siffran 58 procent. Det är dock stor variation mellan boenden både inom kommunens regi och bland de privata utförarna.

I Östersunds kommun har 928 medborgare med hemtjänst svarat på enkäten. Det innebär en svarsfrekvens på 55 procent.

265 medborgare på särskilt boende har svarat. Det innebär en svarsfrekvens på 49 procent.

Här kan du ta del av hela Socialstyrelsen brukarundersökning - öppna jämförelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3 miljoner plus i prognos

Vård- och omsorgsnämndens periodiserade resultat per september visar ett underskott på 1.6 miljoner kronor. 2018 var resultatet vid samma period ett underskott på 8,2 miljoner kronor.

Prognosen för 2019 är ett överskott på 3 miljoner kronor. Den lämnade prognosen baseras på att det inte blir några större behovsökningar av vård och omsorg under resten av året.

Sidan uppdaterad 2019-10-24

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen