Publicerad 2019-10-30

Fordonshinder i stan - steg två

Imorgon, torsdagen den 31 oktober, är det dags för steg två i det långsiktiga arbetet för att öka tryggheten i stadskärnan. Då kommer vi att byta ut blomlådorna som nu står på gågatorna mot betongblock. Det är en del i arbetet för att undersöka hur gatorna kan möbleras annorlunda för att försvåra fordon att hålla hög hastighet.

Utplacering av fordonshinder på gågatorna görs i tre steg. Nu avslutas testperioden med blomlådor och steg två med semipermanenta hinder inleds.

Utvärderad placering

Blomlådorna har stått på gågatorna i drygt en månad och varutransporter och räddningstjänsten har utvärderat placeringen så att de kan ta sig fram. Placeringen har även utvärderats ur ett framkomlighetsperspektiv för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Blomlådorna ersätts nu med betongblock över vintern och då kommer vi även testa så att snöröjningen fungerar.

Steg tre: permanenta hinder

I ett sista steg ska betongblocken bytas ut mot permanenta fordonshinder. Hur de kommer att se ut vet vi inte idag. Anledningen till att placeringen av fordonshinder sker i tre steg är för att det ska bli så bra som möjligt i slutändan.

Brett säkerhetsarbete

Satsningen på fordonshinder är ett led i ett större trygghetsskapande arbete i vår fysiska miljö. Vi jobbar sedan tidigare med att placera ut flyttbara hinder vid större evenemang. Vi gör även trygghetsvandringar, jobbar med belysning och bevakning, klipper buskar och träd för att öka sikt och jobbar för att bli Purple Flag certifierade*. Det finns ingen förändrad eller ökad hotbild, varken nationellt eller lokalt.

Arbetet med fordonshinder är ett samarbete mellan Östersunds kommun, polisen, räddningstjänsten och handeln i Östersund.

Har du synpunkter på fordonshindrens placering kan du kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla till kundcenter@ostersund.se.

* Purple flag är en certifiering från Svenska Stadskärnor. Målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv och hållbar plats med variationsrikt kvällsutbud för alla.

Sidan uppdaterad 2019-11-06

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen