Publicerad 2019-11-05

Läget för kommunens fastighetsunderhåll

Många av kommunens fastigheter har ett stort renoverings- och upprustningsbehov. Med den här texten vill vi förklara hur kommunen arbetar idag och framåt för att rusta upp kommunens fastigheter.

bild på en verktygslåda med hammare och skruvmejlsar i 

Östersunds kommun har byggt flera nya fastigheter de senaste åren, till exempel nya förskolor. Men stora delar av det äldre fastighets­beståndet har stora underhålls- och renoverings­behov. Särskilt eftersatta är delar av skolorna, bland annat Valla­skolan och Lugnviks­skolan.

Vad gör kommunen för att lösa problemet?

– Vi har en utmaning framför oss som vi behöver lösa. Vissa problem är akuta men framförallt handlar det om ett långsiktigt arbete. Vi börjar genom att skapa en överblick av vad som behöver göras. Våra fastighets­skötare, drift­tekniker och underhålls­ingenjörer gör ett fantastiskt jobb för att hålla efter fastigheterna så gott det bara är möjligt med de resurser som vi har i dagsläget, säger Hans Green, chef för Sektor Fastighet.

Det här är några av de åtgärder som kommunen gjort

Omstrukturering på Teknisk förvaltning

Under hösten 2018 skedde en omorganisation internt i kommunen. Omorganisationen innebar en ny möjlighet att samordna arbetet genom att alla fastighets­chefer, drifts­tekniker och underhålls­ingenjörer numer arbetar i samma sektor. Syftet är att skapa möjligheter till tätare samarbete och bättre drift i fastighets­frågor.

Samlat ägande av alla kommunens fastigheter

I dagsläget äger Sektor Fastighet majoriteten av kommunens fastigheter, medan några andra förvaltningar fortfarande äger vissa fastigheter. Kommunens förtroende­valda har beslutat att allt ägande och hantering av fastigheter och intern uthyrning ska hanteras av en gemensam enhet som kommer att rapportera till Kommun­styrelsen men hanteras inom Teknisk Förvaltning. Detta börjar gälla från årsskiftet och ger en ökad möjlighet till bättre styrning av våra fastigheter och underhållet.

Implementering av nytt system och omfattande besiktning

Sektor Fastighet ska föra in ett nytt dator­system som kommer ge en god överblick av alla fastigheter både vad gäller ytor och praktisk information om fastigheten, som dess behov av underhåll och renovering.

Under 2020 ska Sektor Fastighet genomföra en stor besiktning över kommunens fastigheter. Då kommer de kartlägga var behov av renovering finns och hur omfattande det är.

– Det ska tillsammans med införandet av systemet skapa en god lägesbild över fastigheternas skick. Vi räknar med att vi framöver kommer ha en bättre samman­ställning över vad som behöver göras och vart i hela vårt fastighets­bestånd, berättar Hans Green.

Kommande renoveringar och satsningar

Inom kort väntar även flera större renoveringar och satsningar på skolor och fastigheter. Vad gäller skolorna finns två större beslut fattade:

  • För de närmaste tre åren är 30 miljoner budgeterade till skolan i extra underhållsmedel.
  • Storsjöskolan, Lugnviksskolan och Palmcrantz­skolan ska renoveras för om- och utbyggnation. Dessa renoveringar har projekt­medel avsatta. De 30 extra miljonerna som ska till skolan kommer inte användas till dessa skolor.

Låga hyror har inte genererat tillräckligt med intäkter för underhåll

Kommunens interna fastigheter ägs idag till största delen av Sektor Fastighet på Teknisk förvaltning. De hyr sedan ut lokalerna till respektive förvaltning. Exempelvis hyr Barn- och utbildnings­förvaltningen sina skollokaler av Sektor Fastighet.

– Det finns två delar i det som lyfts fram i media som dåligt lokalunderhåll. Dels är det sådant som verksamheten själva ansvarar för, vilket kan vara till exempel gardiner, bänkar och stolar. Och sedan är det sådant som faktiskt är fastighets­underhåll, till exempel ventilation, värmepumpar, tak, färg på väggar och golv i idrotts­hallar, förklarar Hans Green.

En grundläggande orsak till att fastigheterna är eftersatta är de låga hyrorna. Kommunen har historiskt valt att sätta hyrorna endast utefter vad det kostar att driva dem. Det innebär att hyrorna inte täcker in kommande underhåll och renovering vilket resulterat i att det inte finns tillräckligt med pengar för renovering när fastigheten är i behov av upprustning.

Sidan uppdaterad 2019-11-06

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen