Publicerad 2019-11-08

Här vinnarna av Östersunds kommuns Förnyelsepris 2019

För att öka nyttan och kvaliteten för kommunens medborgare jobbar Östersunds kommun med förnyelsepriset. Priset ska uppmärksamma förnyelse och förbättring inom alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av Östersunds kommun. Nu har vinnarna korats!

Bild på en grupp personer på en scen. Två av dem har en stor prischeck.

VInnarna av Förnyelsepriset på scenen under prisceremonin.

På första plats kom Östbergsskolans arbete med en studiegård för elever med behov av särskilt stöd. Motiveringen är:

”Genom engagerade medarbetare har man med ett nytt och innovativt arbetssätt med stor framgång nått ut till den utsatta målgruppen. Med fantastiska resultat har måluppfyllelsen ökat och skapat otroliga värden för både individen och samhället – både nu och i framtiden.”

- Det känns fantastiskt! Alla nominerade har så bra projekt så det var oväntat. Vi har lagt ner väldigt mycket tid och resurser på Studiegården så det känns bra att vi får bekräftelse på att det vi har gjort verkligen är något innovativt och bra. Det här ett pris till hela Östbergsskolan, det är ett tillsammansarbete med alla vuxna på skolan som har gjort att vi har kunnat skapa Studiegården, säger Jessica Björnwall, förstelärare på Östbergsskolan.

Studiegården samlar resurser för att hjälpa och stötta elever och slussa dem tillbaka till skolan, Östbergsskolan har ökat gymnasiebehörighet från 85% till 95% och ser den flexibla organisationen i Studiegården som en av orsakerna till ökningen.

- Vi vill få tillbaka hemmasittare. Studiegården är ett koncept som bygger på att det är eleven som styr, och det är både elever som behöver stöd och elever som behöver utmaningar. Inkludering är att känna delaktighet och det behöver inte innebära att alla samlas i ett rum, vill eleven inte lämna klassrummet kommer vi till dem och behöver de ett mindre sammanhang kan de komma till Studiegården, säger Jessica Björnwall.

Andra- och tredjeplats

På andra plats kom Hälsofrämjande enheten med ”Förbättrad livskvalitet och ökad självständighet för personer med psykisk ohälsa”. Motiveringen är:

”Med utgångspunkt i individens behov och förmåga, har man skapat ett arbetssätt som med stor framgång ökat välbefinnande och självständighet hos nämnda målgrupp. Ett arbete som har uppmärksammats utanför Östersunds kommun och nu spridit sig vidare – både innanför och utanför rikets gränser.”

På tredje plats kom Team vuxen tillsammans med IT-enheten för sitt lösningsorienterade arbete med socialtjänsten. Motiveringen är:

”Med initiativ från en modig och driven medarbetare med en SMART idé, har detta projekt resulterat i stor nytta både för medarbetare och medborgare. Arbetet visar inte bara på ett utmärkt exempel på samarbete mellan förvaltningarna – utan även ett lyckat samarbete med vår digitala medarbetare: roboten TinTin.”

Priserna delades ut på kommunens medarbetardagar i förra veckan. Första pris fick 50 000 kronor, andra plats 25 000 kronor och tredjeplats fick 10 000 kronor, pengarna ska användas till verksamhetsutveckling.

- Prispengarna ska generera något för eleverna, kompetensutveckling som ska hjälpa oss att utveckla till exempel studiegården ännu mer, säger Jessica Björnwall.

Sidan uppdaterad 2019-11-12

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen