Publicerad 2019-11-21

Östersunds kommun satsar mot våld i nära relation

Utbildningssatsningar och konkreta åtgärder ska minska både det fysiska och psykiska våldet genom breda insatser och åtgärder. Nu har kommunen tagit fram en strategi mot våld i nära relation.

Strategin ska förebygga och motverka våld i nära relation och hedersvåld, samt erbjuda stöd och skydd till våldsutsatta.

– Det är viktigt att sätta fokus på det här problemet. Det är ett allvarligt samhällsproblem som påverkar både individer och samhället i stort väldigt mycket. I en uppskattning bedömer EIGE (European Institute for Gender Equality) att mäns våld mot kvinnor kostar Sverige 43 miljarder kronor om året, säger Elin Fluur, jämställdhetsstrateg på Östersunds kommun.

Utbildningssatsning inom kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst

För att förebygga och bekämpa våld i nära relation krävs kunskap och åtgärder riktade till olika målgrupper, på flera olika nivåer av olika aktörer. Som en del i arbetet med strategin mot våld i nära relation kommer Vård- och omsorgsförvaltningen ha en stor utbildningssatsning på temat våld i nära relation under hösten/vintern/våren 2019–2020. All personal, inklusive externa utförare, kommer att gå en halvdag som anpassas efter behov hos olika yrkesprofessioner och kompetensnivå, och det kommer ingå en webbutbildning i utbildningssatsningen.

Förebygga destruktiva normer

I arbetet mot våld i nära relationer är förebyggande och tidiga insatser viktiga och kan spara lidande och rädda liv. Det är viktigt att unga får en bra bild av vad en sund relation är och hur våld kan ta sig olika uttryck.

– Det är viktigt att jobba med normer, Vi måste ifrågasätta de förväntningar och inbillade tankar vi har om hur kvinnor och män, flickor och pojkar får visa känslor och bete sig. Elevhälsan har en utbildning om normkritiskt förhållningssätt i förskolan som är jätteviktig, det kan hindra att vi får såna här problem i framtiden, säger Elin Fluur.

Våld kan ha flera olika uttryck

– Våld kan se ut på olika sätt. Det är inte alltid så att någon har ett blåöga och säger att de har gått in i en dörr. Det finns även psykiskt våld med förnedring, raseriutbrott, att förstöra ägodelar, elakheter och annat. Våldet kan ha flera olika uttryck, men det handlar i slutändan om skrämsel och kontroll, säger Elin Fluur.

Med nära relation menas inte bara kärleksrelationer. Det omfattar även relationer mellan till exempel föräldrar och barn, gamla föräldrar och vuxna barn, och syskon. Det kan även vara relationer där någon är i beroendeställning till någon annan, till exempel personal på ett äldreboende. Det handlar inte heller om bara mäns våld mot kvinnor, även om det största problemet är just det.

Behöver du stöd eller hjälp?

Kommunen erbjuder stöd till både de som har utsatts för våld i nära relation och de som har utsatt någon för våld, eller känner att de har svårt att hantera sina aggressioner och vill förhindra att det eskalerar. På sidan Våld och hot kan du hitta stöd och hjälp.öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-11-21

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen