Publicerad 2019-11-22

Fordonshinder i stan – hur går det att ta sig fram?

För att öka tryggheten i stadskärnan undersöker vi hur gågatorna kan möbleras för att försvåra för fordon att hålla hög hastighet. En viktig del i det arbetet är att se till att personer med olika typer av funktionsnedsättning kan ta sig fram utan problem.

En ledarhund sniffar på en låg stenbänk, i förgrunden syns hur en person böjer sig fram för att känna på stenbänken.

Därför har vi haft en rundvandring på stan då tre personer med synnedsättningar, en person som använder permobil och en person som använder elscooter var med.

- Fem medborgare var med och några representerade tillgänglighetsrådet. Alla fem vill bidra till en positiv utveckling med färre hinder för personer med funktionsnedsättning, säger Helene Olsson Sandal, tillgänglighetsstrateg.

Gruppen var nöjd med placeringen av de tillfälliga hindren då den följer andra linjer i möbleringen, till exempel gatlyktor och papperskorgar. Men det är viktigt att de tänkta gångstråken med betongplattor närmast husväggarna hålls rena så att det är lätt att ta sig fram. Det är något vi alla måste tänka på så att inte skyltar, cafémöbler eller liknande ställs där som hindrar framkomligheten.

Förbättringsförslag

Synpunkter på hindren som kom fram var att de måste ha bättre kontrastmarkeringar, alltså starkare färger, för att de ska synas ordentligt mot bakgrunden, och att formen måste vara hög och bred för att synas ordentligt.

- Rundvandringen gjordes innan snön kom, och vi kommer att följa upp när snön ligger för att se hur hindren fungerar då, speciellt vad gäller kontraster, säger Helene Olsson Sandal.

Eftersom utplaceringen av fordonhinder fortfarande är i en testperiod är det viktigt att inte flytta på dem om du tycker de står fel. Då kan vi inte testa och utvärdera placeringen på ett bra sätt. Upplever du att ett hinder är felplacerat och hindrar framkomligheten är det viktigt att du hör av dig till kommunen. Får vi inte veta att det inte fungerar kan vi inte göra det bättre.

Har du synpunkter på fordonshindrens placering kan du kontakta Kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla till kundcenter@ostersund.se.

Brett säkerhetsarbete

Satsningen på fordonshinder är ett led i ett större trygghetsskapande arbete i vår fysiska miljö. Vi jobbar sedan tidigare med att placera ut flyttbara hinder vid större evenemang. Vi gör även trygghetsvandringar, jobbar med belysning och bevakning, klipper buskar och träd för att öka sikt och jobbar för att bli Purple Flag certifierade*. Det finns ingen förändrad eller ökad hotbild, varken nationellt eller lokalt.

Arbetet med fordonshinder är ett samarbete mellan Östersunds kommun, polisen, räddningstjänsten och handeln i Östersund.

* Purple flag är en certifiering från Svenska Stadskärnor. Målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv och hållbar plats med variationsrikt kvällsutbud för alla

Sidan uppdaterad 2019-11-22

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen