Publicerad 2019-11-27

På Göviken sparar vi på energin

Med solceller, tilläggsisolering och återanvändning av renat avloppsvatten sparar Gövikens reningsverk lika mycket energi varje år som sex villor förbrukar!

Solcellerna på Gövikens reningsverk

Gövikens reningsverk, med sina stora byggnader och energikrävande processer, förbrukar mycket energi. En av byggnaderna behövde renoveras och har nu fått tilläggsisolering och nya isolerglasfönster. Och dessutom 1 000 m³ solceller som kommer att spara cirka 100 000 kWh/år!

Nu väntar vi bara på vårsolen!

Återvinning av renat avloppsvatten

Riktigt spännande är reningsverkets återvinning av renat avloppsvatten. Reningsverket tar emot avloppsvatten från tätorterna Östersund, Brunflo, Frösön och delar av Ås. Efter reningen släpps vattnet ut i Storsjön. Men sedan i våras används en del av det renade vattnet som spolvatten i verkets alla maskiner, till exempel i transportskruven på bilden nedan, som tar hand om allt skräp som kommer med avloppsvattnet (du vet, hushållspapper, kondomer, våtservetter och annat som inte får spolas ned i toaletten).

Transportskruv i reningsverket

Det går åt mycket spolvatten för att alla processer ska fungera och alla maskiner hålla för slitage (för det är mycket skräp i avloppsvattnet). Men genom att återanvända renat avloppsvatten har vattenförbrukningen mer än halverats på reningsverket.

Ett filter och några pumpar

På reningsverket renas avloppsvattnet i stora bassänger under bar himmel och då hamnar löv och kvistar och annat skräp i vattnet. Det måste bort för att vattnet ska kunna användas som spolvatten. Det som behövdes var ett filter och några pumpar. Och nu går det åt 1 000 m³ kranvatten mindre varje vecka. Och eftersom det går åt energi för att tillverka vatten av dricksvattenkvalitet, sparar vi 40 000 kWh per år! 

Gövikens reningsverk

Det är cirka 50 000 personer anslutna till reningsverket. Utöver detta tillkommer industrier vars anslutning motsvarar 10 000 personer. Vi renar cirka 18 miljoner liter avloppsvatten varje dygn.

När det renade avloppsvattnet, efter ett dygns behandling i reningsverket, når Storsjön igen, har vi minskat dess innehåll av fosfor och organiska föroreningar med mer än 90 %.

Stor, blå och vacker maskin. Ett filter
Sidan uppdaterad 2019-11-28

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen