Publicerad 2019-11-28

Rapport från Vård- och omsorgs­nämnden 28 november 2019

Två upphandlingar av drift för särskilda boenden i Östersund och minskad hyressubvention för äldre som bor på särskilt boende. Det var två av de ärenden som Vård- och omsorgsnämnden beslutade om under sammanträdet torsdag 28 november.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnden behandlade. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webböppnas i nytt fönster när det har blivit justerat. Det sker så snart som möjligt – senast inom 14 dagar.

Uppdaterat program för bostadsplanering

Vård- och omsorgsnämnden antog 2016 ett program som styr planering och framtida utveckling av bostäder för de som är i behov av särskilt boende eller annat stöd. Programmet sträcker sig fram till år 2028. Nämnden uppdaterar årligen programmet med aktuella uppgifter.

Vid torsdagens sammanträde uppdaterade nämnden programmet med:

  • Befolkningsutveckling
  • Vilket behov och efterfrågan medborgarna har på tjänster från Vård- och omsorgs­förvaltningen
  • Kostnader för olika insatser
  • Nya uppgifter om folkhälso- och samhälls­utveckling
  • Nya lagar
  • Vad Vård- och omsorgsnämnden genomfört under 2019

Upphandling av drift av särskilda boenden Myran

Myran är ett särskilt boende för äldre som ligger i centrala Östersund. Externa utförare har drivit verksamheten sedan i början av 90-talet. De senaste sju åren har Struktur­rutan AB drivit verksamheten men enligt de riktlinjer som finns behöver kommunen göra en ny upphandling. Vård- och omsorgs­nämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att upphandla utförare till boendet. Det nya avtalet ska börja gälla 16 september 2021.

Upphandling av driften vid särskilt boende vid Bangårdsgatan

Kommunen har tecknat avtal om att hyra lokaler för ett nytt särskilt boende för äldre vid Bangårdsgatan. Boendet ska ha ungefär 80 lägenheter. En oenig nämnd beslutade att en extern aktör ska ta hand om driften och verksamheten. Nämnden gav därför förvaltningen i uppdrag att påbörja en upphandling av driften av boendet.

Preliminär inflytt är under första halvåret 2022.

Minskad hyressubvention för särskilt boende för äldre

Vård- och omsorgsnämnden har under många år subventionerat hyrorna för äldre som bor i särskilt boende eller LSS-bostad. Det innebär att nämnden betalat den del av hyran som överstiger 5 600 kr för lägenheter på särskilt boende.

Många äldre söker och får även bostadstillägg, vilket är en del av pensionen från Försäkrings­kassan eller Pensions­myndigheten. I dagsläget kan äldre söka och få bostads­tillägg för en hyra upp till 5 600 kronor.

Från och med 1 januari höjs den summan för hyresgäster som är över 65 år. De kommer då kunna söka och få bostads­tillägg för sin hyra upp till 7 000 kronor. Det innebär att fler personer får mer pengar från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och nämnden minskar därför hyressubventionerna.

Vård- och omsorgsnämnden planerar att minska subventionen från och med 1 mars 2020.

3 miljoner plus i prognos för 2019

Vård- och omsorgsnämndens periodiserade resultat per september visar ett underskott på 0,4 miljoner kronor. 2018 var resultatet vid samma period ett underskott på 8,9 miljoner kronor.

Prognosen för 2019 är ett överskott på 3 miljoner kronor. Den lämnade prognosen baseras på att det inte blir några större behovsökningar av vård och omsorg under resten av året.

Sidan uppdaterad 2019-11-28

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen