Publicerad 2019-12-03

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdagen hade Kommunstyrelsen sammanträde. Här är ett axplock bland besluten som togs.

Flygfoto över området kring skidstadion

Vid det gulmarkerade området vill Svenska skidförbundet bygga.

Svenska skidförbundet får byggrätt

Svenska skidförbundet (SSF) har som målsättning att förstärka elitmiljön i Östersund genom att samla kompetens inom nutrition, fysiologisk support med mera. En byggnad som är anpassad för SSF:s verksamhet och lokaliserad inom skidstadionområdet är optimalt för att nå målsättningen, och SSF vill därför få byggrätt på fastigheten Karlslund 1:29.

Kommunledningsförvaltningen, mark och exploatering, får i uppdrag att teckna ett markanvisningsavtal.

Bidrag till Snow Heart Arena

Under februari månad år 2020 kommer tre större idrottsevenemang att genomföras i Östersund. I början av februari handlar det om Pre Games inför Special Olympics 2021, i mitten av februari Ski Tour samt i slutet av februari Nordiska Ungdomsspelen. Dessa tre evenemang vill tillsammans med Destination Östersund och ett flertal sponsorer skapa en gemensam evenemangsarena för invigningar, aktiviteter för kommunens medborgare med skidspår och pulkabackar samt att skapa en festivalkänsla i centrum av Östersund för att stärka varumärket Östersund som ”home of great events”.

Kommunstyrelsen beviljar Destination Östersund 400 000 kronor för att kunna genomföra Snow Heart Arena under februari månad 2020 och om möjligt till och med vecka tio, förutsatt att medel finns i befintlig budget.

Nej till utökning av gratis hälsokontroller

S föreslår i en motion att Östersunds kommun undersöker möjlighet till gratis hälsokontroller för kommunens anställda, med särskild prioritering av anställda med natt-och skiftarbetare.

Motionen avslås och motiveras bland annat med att medicinska kontroller redan utförs på de arbetsgrupper som enligt arbetsmiljöverket ingår i riskgrupp för ohälsa. Däribland inkluderad nattarbete. Forskning visar att generella hälsoundersökningar inte bidrar till en bättre hälsa eller minskad sjukfrånvaro.

Äldrevänlig snöröjning ska införas

S yrkar i en motion att Östersunds kommun tar fram en standard/kravspecifikation för äldrevänlig snöröjning. Syftet är att underlätta möjligheten för äldre medborgare att gå utomhus och minska risken för fallskador.

Motionen bifalles genom Tekniska nämndens projekt med syfte att hitta ett arbetssätt som i största möjliga mån tillför tillgänglighet för alla. Tekniska nämnden får i uppdrag att i projektet samråda med tillgänglighetsstrateg.

Ingen snöröjning på vägförbindelse

Ett medborgarförslag vill att förbindelsen mellan Sikvägen och Bo Klok-området på Frösön snöröjs.

Förbindelsen är inte en cykelväg. Om sträckan skulle snöröjas skulle först ingrepp i både trädbestånd och naturmark krävas för att skapa framkomlighet. Eftersom cykelmöjligheter redan finns i området avslår Kommunstyrelsen förslaget.

Samarbete med The Rockin Pots

The Rockin Pots med vänner ska arrangera en konsert i Stockholm den 30 maj 2020 på Oscarsteatern. Konserten gästas bland annat av Tomas Ledin, Niklas Strömstedt och körer från fyra andra orter. The Rockin Pots erbjuder Östersunds kommun att arrangera ett rekryteringsevent i foajén under dagen i samband med konserten. För samarbetet söker arrangörerna 250 000 kronor, och KS beviljar beloppet.

Stöd till Ski Tour 2020

Kommunstyrelsen beviljar 300 000 kronor i evenemangsbidrag till Sportkompaniet för genomförandet av FIS-längdtävlingen Ski Tour 2020. Tävlingen genomförs i februari, med tävlingar i Östersund, Åre, Storlien/Meråker och Trondheim.

Gällande tävlingarna i Östersund har Sportkompaniet tidigare tecknat avtal med Kultur- och Fritidsförvaltningen gällande att kostnadsfritt kunna utnyttja skidstadion med en intern kostnad på 700 00 + 200 000 samt ett arrangörsbidrag på 150 000 + 550 000 kronor.

Sidan uppdaterad 2019-12-03

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen