Publicerad 2019-12-16

Så jobbar Östersunds kommun mot hemlöshet

Det förekommer diskussioner på bland annat sociala medier om kommunens insatser för stadens hemlösa. Här är några förtydliganden kring detta.

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för hemlösa kommuninnevånare

Verksamheten Akutboendet erbjuder hemlösa en säng för natten och möjlighet att duscha och få sina kläder tvättade. Akutboendet är öppet alla nätter, året runt. Det finns ett särskilt rum för kvinnor som är lite avsides från övriga besökare. Även om Akutboendet är en tillfällig och akut lösning så är den inte tidsbegränsad. Personen är välkommen tills dennes situation är löst.

År 2019 utökades platserna på Akutboendet

Sedan år 2017 har besökssiffrorna på Akutboendet stadigt ökat. Under år 2018 kom det under perioder så många till Akutboendet att personalen behövde neka personer övernattning. Kommunens politiker uppmärksammade det ökade behovet och Akutboendet fick ytterligare resurser. Detta resurstillskott medförde att verksamheten kunde utöka antalet sängplatserna från 8 till 12.

Idag är det aldrig fullt på Akutboendet, samtliga som önskar övernattning kan erbjudas en plats. I augusti kom det sammanlagt 17 olika personer till Akutboendet men snittbeläggningen var 3 besökare per natt. Siffrorna har därefter ökat något. I oktober har Akutboendet de högsta siffrorna hittills i år, då det kom 21 olika besökare, 6 personer per natt i medeltal. Under året kommer sammanlagt cirka 100 olika personer till Akutboendet. De akut hemlösa är i antal i dag ett tjugotal personer.

Akut hemlöshet får inte förväxlas med hemlöshet, att vara hemlös är enligt Socialstyrelsens definition alltifrån att vara intagen på anstalt eller liknande till att bo tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar, familj eller genom andra osäkra andrahandskontrakt.

Varje vuxen har ett eget ansvar

Det finns människor som inte önskar hjälp från socialtjänsten eller andra myndigheter som trots erbjudande väljer bort det alternativet. Varje vuxen individ har eget ansvar men även eget val att ta emot hjälp i Sverige. Myndigheterna i Östersunds kommun, Polisen, Regionen, Kriminalvården och socialtjänsten har sammantaget god kännedom om de akut hemlösa.

De individer som vill ha stöd erbjuds hjälp att lösa sin situation. Socialtjänsten är ingen bostadsförmedling men däremot kan socialtjänsten ge råd och stöd vid bostadsanskaffning men det är personens eget ansvar att lösa sin situation. Av och till vistas personer på Akutboendet som inte är skrivna i kommunen. Dessa hänvisas för vidare stöd i sin hemkommun nästa vardag.

Östersunds kommun bedriver olika former av insatser i kampen mot hemlöshet

Först och främst försöker kommunen arbeta för att personer inte ska blir hemlösa. Kommunen samarbetar sedan många år med Östersundshem och privata bostadsföretag. Då en person hotas av vräkning informeras kommunen om detta. Då tar man kontakt med den vräkningshotade och frågar om denne vill ha råd och stöd för att försöka förhindra att detta sker. Det kan handla om att en person hamnat i ekonomiska bekymmer, trauma efter en skilsmässa, psykisk ohälsa och så vidare.

Kommunen tar extra stort ansvar då barn riskerar att bli hemlösa. Kommunen tar även extra ansvar för särskilt utsatta grupper vid andra akuta situationer som till exempel då det handlar om våld i nära relationer, äldre och personer med funktionsnedsättning. Här har kommunen olika former av boenden att erbjuda.

Viktigt att alla hänvisar till kommunens Akutboende för att personen ska få vidare hjälp för att lösa sin situation framåt

Det är av största vikt att den som möter en hemlös och som inte verkar ha kunskap om Akutboendet blir hänvisad dit. Den som vistas där blir professionellt bemötta och blir erbjudna vidare kontakt med Social- och arbetsmarknadsförvaltningen vars handläggare kan utreda vad som föranleder denna situation.

Troligtvis finns det en större bakomliggande problematik som på något sätt behöver arbetas vidare med. Av personerna som under 2019 besökt Akutboendet har kommunen kunnat erbjuda ett femtontal personer vidare plats på något av kommunens boendeformer som Björkebo eller Skogsgläntan.

Sidan uppdaterad 2020-05-28

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen