Publicerad 2019-12-18

Rapport från Vård- och omsorgsnämnden 18 december 2019

Genom att bli medlem i WHO-nätverket för åldersvänliga städer har Östersunds kommun gjort flera åtaganden. Bland annat har kommunen tagit på sig att hålla medborgardialoger för att få en bild av hur äldre och personer med funktionsnedsättning upplever kommunen inom olika områden. Det var innebörden i en av informationspunkterna på Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 18 december.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnden behandlade. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webböppnas i nytt fönster när det har blivit justerat. Det sker så snart som möjligt – senast inom 14 dagar.

Omfattande arbete för en åldrandevänlig stad

En av informationspunkterna under nämnden handlade om kommunens medlemskap i WHO-nätverket ”Age-friendly cities and communities” (AFCC).

Östersunds kommun antogs som medlem i juni 2019. Det innebär att kommunen har åtagit sig att göra vissa saker. Ett åtagande är att genomföra medborgardialoger med äldre och personer med funktionsnedsättning för att få en nulägesbild av hur målgrupperna upplever åtta utvalda arbetsområden (utemiljöer, bostäder, transporter, kommunikation och information med mera). Utifrån resultatet ska kommunen sedan utforma en flerårig handlingsplan för hur man ska arbeta för att göra kommunen mer ”åldrandevänlig”.

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja arbetet med AFCC under 2020 i samverkan med en flera andra förvaltningar. I inledningen kommer arbetet att drivas som ett projekt.

Projektledare Åsa Wallin informerade Vård- och omsorgsnämnden om vad uppdraget innebär för kommunen som helhet och vilken roll de som förtroendevalda kommer att ha i samband med medborgardialogerna.

54 miljoner i besparingar för 2020

I november fastställde Kommunfullmäktige en budgetram för Vård- och omsorgsnämnden på 1 514,5 miljoner kronor. När man tagit hänsyn till uppräkning av löner, demografiska förändringar (ökad andel äldre) och förändrade lagkrav med mera innebär det att Vård- och omsorgsnämnden får 54 miljoner mindre i budgetram jämfört med 2019.

Vård- och omsorgsnämnden godkände nu förvaltningens detaljbudget för 2020. Redan i september godkände nämnden förvaltningens lista på totalt 28 punkter med effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar.

En av besparingspunkterna är förvaltningens förebyggande och hälsofrämjande satsning. I detaljbudgeten har förvaltningen räknat med en besparing på 7 miljoner kronor under 2020 genom att hälsofrämjande åtgärder leder till minskade behov av stöd.

3 miljoner plus i prognos

Vård- och omsorgsnämndens periodiserade resultat per november visar ett överskott med 0,3 miljoner kronor. 2018 var det periodiserade resultatet ett underskott med -8,3 miljoner kronor för samma period. Prognosen för 2019 är ett överskott på 3 miljoner kronor. Den lämnade prognosen baseras på att det inte blir några större behovsökningar av vård och omsorg under december.

Sidan uppdaterad 2019-12-18

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen