Publicerad 2020-01-08

”Slakteritomten” Styckmästaren 2 föreslås köpas av Östersunds kommun

Under hösten 2019 har det förts diskussioner mellan Östersunds kommun och Östersundshem AB om att kommunen föreslås köpa Styckmästaren 2, i dagligt tal kallat ”Slakteritomten” belägen intill skidstadion. En tomt som i dagsläget ägs av Östersundshem.
- Vi tror mycket på detta projekt som visat på en stor potential för bostäder i ett attraktivt läge i staden, säger Bengt Gryckdal, mark-och exploateringschef vid Östersunds kommun.

Styckmästaren 2

Den föreslagna försäljningen är ett led i att renodla Östersundshems verksamhet. Bedömningen är att det är bättre om kommunen tar över hela exploateringen och bekostar detaljplan, bygger ut nödvändig infrastruktur som gator, vatten och avlopp - för att sedan markanvisa och sälja byggrätter. Ett så stort och långsiktigt projekt kräver ekonomiska resurser och en stor organisation, där Östersunds kommun kan bidra på ett liknande sätt som i processen för Storsjö Strand.

"Omfattande planprocess"

- Exploateringen av Styckmästaren föregås av en omfattande planprocess, och den mest lämpliga parten att driva det här arbetet är kommunen. För oss blir det därför en rent strategisk marköverlåtelse – som i förlängningen frigör tid för vår kärnverksamhet, säger Kenneth Karlsson, vd på Östersundshem.

Den redan utförda strukturplanen för Styckmästaren visar på goda möjligheter för bostadsbyggande i detta attraktiva stadsläge.

- Vi ser gärna att Östersundshem är med och bygger bostäder när väl detaljplanen sedan är klar, säger Bengt Gryckdal, mark-och exploateringschef vid Östersunds kommun.

Sidan uppdaterad 2020-01-08

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen