Publicerad 2020-01-14

KS-rapport: Kommunens sponsring blir mer jämlik

Östersunds kommun har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för sponsring som bygger på jämställdhet och jämlikhet.

Genrebild med mynt och siffrorna 2020

– Sponsringen ska fortfarande bygga på en marknadsmässig bedömning, men till skillnad mot förut bygger de nya riktlinjerna på jämställdhet och jämlikhet, säger Sylvia Nord som jobbar med marknadsföring och profilering.

De nya riktlinjerna har bland annat diskuterats i utvecklingsutskottet, och nyligen varit på remiss hos 25 berörda idrottsföreningar i kommunen. Sex föreningar skickade in synpunkter på förslaget.

Vad gäller jämställdhet och jämlikhet innebär riktlinjerna att kommunen kommer att se till vilka ambitioner och strategiska planer föreningarna har för jämlikhet och jämställdhet, och hur seriöst föreningen bedriver arbetet. Värderingen kommer alltså inte att baseras på hur många män, kvinnor eller personer med funktionsnedsättningar som är aktiva i en förening.

– Sponsring ska inte förväxlas med bidrag, som inte ställer krav på någon motprestation, poängterar Sylvia Nord.

En annan nyhet i de nya riktlinjerna är att det finns ett angett maxbelopp, det vill säga ett tak på hur mycket en förening kan bli sponsrad med. Det har inte funnits tidigare.

Inte bara idrottsföreningar kan bli aktuella för sponsring av Östersunds kommun. Men i samtliga fall görs alltså en marknadsmässig bedömning och en affärsöverenskommelse.

Kommunstyrelsen antog under tisdagen de reviderade riktlinjerna för sponsring.

Kommunen köper Styckmästaren 2

Efter en överenskommelse mellan Östersunds kommun och Östersundshem AB föreslås kommunen köpa Styckmästaren 2 – även kallad slakteritomten – till en köpeskilling av 25 000 000 kronor. Det arbete med en strukturplan som utförts visar på en stor potential för bostäder i attraktivt läge i staden.

Köpet ger kommunen en möjlighet att planera området i sin helhet inklusive den redan kommunägda Karlslund 1:32.

Inget bifall till koppeltvång

Sverigedemokraterna föreslår att de lokala ordningsföreskrifterna avseende hållande av hund ändras. Ändringen skulle bland annat innebära att hund ska hållas kopplad hela året i Östersunds stad, Frösö Centrum, Lugnviks Centrum, Brunflo Centrum, Torvalla Centrum, samt ”vid samtliga hyreshus och dess närområden”.

Att införa ändringarna skulle strida mot Ordningslagen. Därför föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ok till handlingsplan för studentstaden

Läsåret 2018/2019 utsågs Östersund till Årets studentstad i Sverige. Nu har en ny handlingsplan för åren 2020–2022 för studentstaden Östersund tagits fram. För att kunna genomföra insatserna i handlingsplanen avsätter kommunstyrelsen 900 000 kronor för det arbetet.

Upprustning av Lövsta/Ändsjöns motionsspår

I ett förslag tycker en medborgare att motionsspåren på Lövsta och Ändsjön (på Frösön) ska rustas upp och underhållas för att kunna nyttjas på vinter och sommar.

KS föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget avseende upprustning av motionsspåren sommartid, och gällande vintertid att det ingår i kultur- och fritidsförvaltningens utredning om drift och underhåll av spår och anläggningar.

Sidan uppdaterad 2020-01-14

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen