Publicerad 2020-02-05

Rapport från Vård- och omsorgsnämnden 5 februari 2020

Utförare av servicetjänster får höjd ersättning. Det beslutade Vård- och omsorgsnämnden på sitt sammanträde den 5 februari.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnden behandlade. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webblänk till annan webbplats när det har blivit justerat. Det sker så snart som möjligt – senast inom 14 dagar.

Höjd ersättning för servicetjänster

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att höja serviceutförarnas ersättning från 347 kronor till 409 kronor per timme på landsbygden och från 293 kronor till 345 kronor per timme i stadsområdet. I servicetjänster ingår hjälp med bland annat städning, tvätt och inköp. Den höjda ersättningen gäller för såväl privata utförare som för kommunens hemtjänst.

De medborgare som beviljas stöd får själva välja om de vill få hjälp av en privat utförare, som godkänts av kommunen eller av kommunens egen hemtjänst. 45 % av de cirka 1 100 medborgarna med servicetjänster har idag valt en privat leverantör.

Vård- och omsorgsnämnden räknar med att den ökade kostnaden för ersättningar till största delen kompenseras av att färre efterfrågar servicetjänster. Den 1 januari 2020 höjde nämligen kommunen avgiften som medborgarna betalar för servicetjänster, från 200 kronor till 298 kronor per timme. Kommunen tar också hänsyn till betalningsförmåga. Det här kan innebära att det blir mer fördelaktigt att beställa tjänsterna från den privata marknaden med RUT-avdrag - för de medborgare som har en högre inkomst.

Ersättningen till leverantörer av servicetjänster är betydligt lägre i Östersund i förhållande till andra jämförbara kommuner och i förhållande till övriga branscher i samhället. Och flera leverantörer av servicetjänster har påtalat att ersättnings-nivåerna släpat efter under en längre tid.

3,7 miljoner plus i bokslutet

Vård- och omsorgsnämnden visar ett överskott på 3,7 miljoner kronor i bokslutet 2019.

Inför 2019 behövde nämnden minska kostnaderna med totalt 34,9 miljoner kronor. 2018 redovisade man ett underskott på 7,9 miljoner kronor. Till det kom 13 miljoner i besparingskrav och 14 miljoner i planerade ökningar av behov som nämnden inte fick ramtillskott för.

Fortsatt utveckling av välfärdsteknik och det hälsofrämjande arbetet är exempel på viktiga insatser som sannolikt bidragit till att nämnden lyckats uppnå en budget i balans 2019.

Effekten av flera års hälsofrämjande satsningar har lett till minskat behov av stöd - eller att behovet av stöd totalt sett inte ökat trots att andelen äldre blivit fler. Om Östersunds kommun följt rikstrenden från 2011 hade kostnaden för vård och omsorg varit 170 miljoner större 2017.

Sidan uppdaterad 2020-02-05

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen