Publicerad 2020-02-21

Incident vid renovering av Sollidens förskolas fastighet

I samband med förberedelser inför en renovering på övervåningen föll ett rör under onsdagen ner genom ett hål i betongbjälklagret mellan våningarna och genom taket ner till förskolan.

Varken barn eller personal skadades, och arbetet på övervåningen stoppades. Sollidens förskola ligger på bottenvåningen i en fastighet som kommunen kommer att renovera. Ett tidigare avkapat rör föll genom taket till förskolan i samband med förberedelser inför ombyggnationen av våningen ovanför förskolan.

- När man tidigare rev ut övervåningen rev man i en del installationer där det nu visade sig att resterna inte säkrats korrekt. Det har inneburit att en rörrest på ovanvåningen släppte vid arbete på ovanvåningen och föll nedåt. Det är ett byggfel som uppstått under den tidigare förberedande utrivningen av övervåningen av fastigheten. Detta skedde för något år sedan och har inte inneburit någon risk så länge ingen vistats på övervåningen, säger Hans Green, chef för Sektor Fastighet.  

Genomfört säkerhets­åtgärder och översyn av rutiner

Sedan onsdagen har Sektor fastighet arbetat med olika säkerhetsåtgärder. Man har bland annat tagit ner alla innertak på förskolan och arbetar nu för fullt med att säkra genom­föringarna mellan våningsplanen. Man kommer också att se över de rutiner som finns. 

- Vi kommer se över kommunens rutiner kring byggjobb, för ett sådant här glapp ska inte kunna inträffa, säger Hans Green. 

Förskolan har anpassat verksamheten och har varit utomhus eller i delar av deras lokaler som varit klara under tiden som Sektor fastighet utfört sitt arbete.

Sidan uppdaterad 2020-02-21