Publicerad 2020-03-10

Anstånd för samtliga obetalda fakturor ÖFK

Östersunds fotbollsklubb (ÖFK) har under 2019 inte klarat av att betala hyror och avgifter till Östersunds kommun kopplat till deras verksamhet vid Jämtkraft Arena. I januari 2020 beslutade Kultur- och fritidsnämnden om en amorteringsplan på 24 månader för de obetalda skulderna.

Fotbollsplanen på Jämtkraft Arena

Därefter har ytterligare fakturor förfallit till betalning under perioden januari-mars 2020. För att möjliggöra ytterligare dialog med föreningen samt för att öka möjligheten för kommunen att erhålla betalning så har nu kultur- och fritidsnämndens ordförande beslutat om ett anstånd för samtliga obetalda fakturor fram till den 30 april 2020.

- Ett anstånd och fortsatt dialog med föreningen ökar möjligheten för kommunen att erhålla betalning från föreningen. Därför föreslår vi nu att ett sådant beslut ska fattas, säger Johan Palm, förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen

Anståndet rör obetalda fakturor för användning av Jämtkraft Arena

Anståndet rör obetalda fakturor som förfallit under 2020. Fakturorna avser avgifter för träningstider, avbetalningar för de läktarutbyggnader som kommunen gjorde för Östersunds fotbollsklubbs räkning under 2016 och 2017, samt lokalhyror.

Sidan uppdaterad 2020-03-10