Publicerad 2020-03-11

Hälsoträffar ska bidra till att äldre håller sig friskare

Uppdaterad information 16 mars 2020: För att minska risken för smittspridning under corona-epidemin gör vi uppehåll med hälsoffrämjande träffar och förebyggande säkerhetsbesök.
Från och med mars erbjuder Östersunds kommun hälsoträffar till dem som fyller 80 och de över 67 som nyligen beviljats stöd från kommunen.
- Uppföljningar visar att de som deltagit i såna här träffar tidigare haft en bättre hälsa än de som inte deltagit, berättar Magnus Zingmark på Vård- och omsorgsförvaltningen.

I februari skickade Vård- och omsorgsförvaltningen ut ett informationsbrev till alla som fyller 80 år första kvartalet i år och alla som beviljats larm eller annan stöd i hemmet under de senaste månaderna. Totalt handlar det om cirka 130 kommuninvånare.

I brevet bjuder kommunen in till hälsoträff på någon av kommunens mötesplatser. Träffarna leds av arbetsterapeut, fysioterapeut och distriktssköterska, som bland annat ger tips om kost och fysisk aktivitet för äldre. Besökarna få också råd om var man kan vända sig för råd och stöd. Den som har svårt att ta sig till en mötesplats erbjuds ett förebyggande säkerhetsbesök hemma. 

Ger inspiration att ta hand som sig

Just nu sitter kommunens seniorlotsar och ringer runt till brevmottagarna, för att berätta mer om de nio hälsoträffar som Vård- och omsorgsförvaltningen planerar att hålla under våren.

- Att vara aktiv och känna trygghet i sin vardag är viktigt för hälsa och välmående. Det finns mycket som var och en själv kan göra för att påverka sin hälsa och minska risken att drabbas av olyckor som till exempel fallskador. Det berättar Magnus Zingmark, som är forskare i botten och ansvarig för Vård- och omsorgsförvaltningens hälsofrämjande och förebyggande arbete.

- Tidigare forskning visar att deltagare uppskattar den här typen av träffar och att de har gett inspiration till att ta hand om sin hälsa, berättar Magnus.

Planen är att göra ytterligare utskick med uppföljande samtal under våren.

Läs mer om hälsofrämjande seniorträffar

Sidan uppdaterad 2020-03-16