Publicerad 2020-03-17

Kommunen skjuter upp debiteringar av avgifter

För att underlätta för företag, när så många har likviditetsproblem med anledning av coronaviruset, har Östersunds kommun beslutat att skjuta upp debiteringar av avgifter till, i första läget, den 1 september.

Östersunds kommun har beslutat att de avgifter som skulle fakturerats till företag under perioden 18 mars till 31 augusti skjuts upp så att de istället faktureras med betaldag tidigast 1 september.  

- Nu måste vi alla hjälpas åt så gott det går. När vi fick frågan från Svenskt Näringsliv om vad vi kunde göra var det självklart att vi omgående tittade på vilka lättnader vi kunde erbjuda, säger Anders Wennerberg, kommundirektör i Östersunds kommun.

De avgifter det handlar om är sophämtning hos företag, vatten och avloppskostnader för företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.

Företag behöver inte göra något för att få uppskjuten betalning. Antingen kommer ingen faktura i närtid, eller så kommer det faktura med betalningsdag 1 september.

Föreningar som har svårt att kunna betala hyror för lokaler och arenor är välkomna att söka om anstånd eller avbetalningsplan hos Kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan görs till foreningsservice@ostersund.se.

Privatpersoner som behöver hjälp med anstånd eller avbetalningsplan kan alltid kontakta kommunens Kundcenter på kundcenter@ostersund.se eller 063-14 30 00.

- Jag är glad att våra tjänstepersoner så snabbt kunde hitta möjligheter att hjälpa företag i det svåra läge som många av dem befinner sig i nu, säger Bosse Svensson, kommunstyrelsens ordförande.

Sidan uppdaterad 2020-03-18