Publicerad 2020-03-25

Information om coronaviruset

Här har vi samlat information och länkar för dig som vill veta mer.

Närbild på Coronavirus

Vanliga frågor och svar – Allmänt

Här får du svar på de vanligaste frågorna om hur kommunen jobbar med att förebygga spridningen av coronaviruset.

Allmänt

Vad gäller för besök till kommunens Kundcenter och övriga receptioner?

Svar: Undvik så långt som möjligt att besöka Kundcenter och övriga receptioner. Du är istället välkommen att kontakta Kundcenter via telefon 063-14 30 00 eller e-post kundcenter@ostersund.se så hjälper de dig vidare.

Hur påverkas städningen i kommunens offentliga lokaler?

Svar: I nuläget är det viktigt att arbeta med förebyggande smittskyddsarbete genom att ha väl fungerande rutiner för städning och rengöring, med mera. Daglig städning är den rengöring som utförs varje dag. Denna typ av städning är den mest betydelsefulla för att förhindra och förebygga smittspridning.

Coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av droppar och sekret kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad direkt kontaktsmitta. Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19.

Med anledning av ovanstående fokuserar kommunen på den dagliga städningen med extra fokus på kontaktytor som många personer tar på och på toaletter. Det finns även en beredskap för att ytterligare utöka städningen om behov uppstår.

Länk till Folkhälsomyndighetens sida Frågor och svar länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Min förening har svårt att betala anläggningshyror med anledning av coronaviruset, vad ska vi göra?

Svar: Föreningar som har svårt att kunna betala hyror för lokaler och arenor är välkomna att söka om anstånd eller avbetalningsplan hos Kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan görs till foreningsservice@ostersund.se.

Privatpersoner som behöver hjälp med anstånd eller avbetalningsplan kan alltid kontakta kommunens Kundcenter på kundcenter@ostersund.se eller 063-14 30 00.

Vanliga frågor och svar – Barn och utbildning

Här får du svar på de vanligaste frågorna inom barn och utbildning.

Allmänt

Jag har blivit permitterad, vilken rätt har mina barn till förskola och fritidshem?

Svar: Barn till permitterad vårdnadshavare får gå max 25 timmar i förskolan alternativt 10 timmar i fritidshem per vecka. Det gäller från och med måndag 23 mars och tillsvidare.

Permittering innebär att en person är tillfälligt arbetsbefriad av sin arbetsgivare, men fortfarande har kvar sin anställning.

Om ett barns vårdnadshavare blir permitterad så påverkar det barnets rätt till plats på förskolan och fritidshem. Innebär permitteringen att vårdnadshavaren är helt arbetsbefriad så likställs det med att vara arbetssökande vad gäller plats på förskola och fritidshem.

Det räcker med att ett av barnets vårdnadshavare är permitterad för att detta ska gälla.

Om du som vårdnadshavare blivit permitterad så ska du meddela ditt nya behov i Tempus. Barnet får vara max 25 timmar per vecka i förskolan alternativt 10 timmar per vecka i fritidshemmet.

Har du frågor kring detta så kontakta din förskolas rektor.

Kommer förskolor och grundskolor att stänga?

Svar: I dagsläget är förskolorna och grundskolorna öppna.

Vi följer den nationella och regionala händelseutvecklingen noga och är beredda på att situationen snabbt kan ändras. Kommunen förbereder därför för att vid behov kunna stänga förskolor och grundskolor och bedriva distansundervisning för skolor.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med frågan för att på bästa sätt säkerställa att elever vid grundskolan ska få en god utbildning även under ändrade förutsättningar.

Läs mer om planeringen hittillsöppnas i nytt fönster

När ska mitt barn stanna hemma från förskola eller grundskola?

Svar: Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att symtomfria barn kan gå på förskolan och att symtomfria elever ska gå i grundskolan. Det gäller oavsett om det finns personer med symtom i hemmet.

För att minska risken för smittspridning så ska vårdnadshavare, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som:

 • Feber
 • Hosta
 • Svårigheter att andas
 • Samt lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Barn och elever med sådana symtom ska vara hemma. Om barnet uppvisar symtom på skolan kommer lärare kontakta vårdnadshavare för att kunna skicka hem barnet så snart som möjligt.

Rekommendationerna gäller alla barn och elever, oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillhör mitt barn en riskgrupp?

Svar: Är du osäker på om ditt barn tillhör en riskgrupp eller inte ska du som vårdnadshavare kontakta Barnkliniken eller annan behandlande instans för att rådgöra med dem.

Vid sjukdom

Mitt barn har symtom och är hemma nu. Hur länge ska barnet vara hemma?

Svar: Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge som symtomen finns kvar. Man ska vara helt symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan eller grundskolan.

Symtomen är:

 • Feber
 • Hosta
 • Svårigheter att andas
 • Samt lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller för barn till sjuk vårdnadshavare?

Svar: Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att symtomfria barn kan gå i förskolan och symtomfria elever ska gå i skolan. Detta gäller oavsett om det finns personer med symtom i hemmet.

För att minska risken för smittspridning ska vårdnadshavare, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas. Barn och elever ska vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, och muskel- och ledvärk.

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan eller skolan.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller om barn eller elev blir sjuk på förskola eller skola?

Svar: Om ett barn eller elev blir sjuk under dagen kontaktar personalen vårdnadshavare för att kunna skicka hem barnet eller eleven så snart som möjligt.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolans lokaler

Vad gäller i skolmatsalarna där elever tar mat själva från en matbuffé?

Svar: Enligt Livsmedelsverket finns idag inget som tyder på att covid-19 sprids via mat eller dryck. Samtidigt skriver man att det finns mycket man inte vet om smittspridningen. Det man vet är att den sprids via direktkontakt mellan människor.

I tider av osäkerhet skapas oro. Den behöver vi alla ta hand om. Då är försiktighets­principen bra att följa, som att minska antalet möjliga kontaktytor. Det är därför vi gör åtgärderna nedan.

Förskolor med matsal
Minskar antal sallader till en. Tar bort smör/margarin i askar. Serverar bara tub-pålägg. Vi portionerar maten eller kör karottupplägg.

Förskolor utan matsal
Som ovan, men vi portionerar inte maten.

Förskolor mottagning/servering
Som ovan, men vi portionerar inte maten.

Frukost/Mellis
Serverar livsmedel som kräver så lite exponering för smitta som möjligt såsom fil/yoghurt och flingor direkt ur förpackningar, kör bara tubpålägg.

Grundskolan
Minskar antal sallader till en. Köper in portionsförpackning smör/margarin. Serverar hårt bröd och minskar till en sort med handduk över. Byter redskap ofta.

Vi prioriterar Folkhälsomyndighetens råd att elever bör i möjligaste mån inte förse sig med mat och tillbehör själva. Vi fokuserar i första hand på den varma maten.

Vad innebär tillträdesförbudet till kommunens skollokaler?

Svar: Det råder besöksförbud i kommunens förskolor/ fritidshem/ grundskolor/ grundsärskolor. Endast behöriga personer får vistas i lokalerna. Till behöriga personer räknas barn och elever, personer som hämtar/lämnar barn och personer som har arbete att uföra i lokalerna.

 • Det är upp till dig som vårdnadshavare att själv besluta om vem som är bäst lämpad att hämta och lämna dina barn.
 • Alla andra personer är förbjudna att vistas i lokalerna tills vidare. Våra skolor hålls öppna tills något annat beslut tas.

Hur ska kommunens interna direktiv om att inte ha möten med fler än 25 personer tolkas för elever och personal på skolorna?

Svar: Till möten kommer personer från många olika håll, och sprids sen ut på många håll igen. På en skola är det däremot samma personer som kommer tillbaka till samma platser varje dag. Det innebär att en eventuell smittspridning sker långsammare på en skola jämfört med kommunens möten. Enligt det vi vet idag är inte heller barn den största gruppen av smittbärare.

Det vi prioriterar att jobba med just nu är att dämpa hastigheten av smittspridningen, så att sjukvården ska hinna med. Det här är ett sätt att göra det på.

Vanliga frågor och svar – Omsorg och hjälp

Här får du svar på de vanligaste frågorna inom omsorg och hjälp.

Allmänt

Vad gäller för besök på särskilda boenden, korttidsboenden och HVB-hem?

Svar: Vi avråder alla närstående från alla besök på särskilda boenden och korttidsboenden tills vidare – även om ni känner er fullt friska. Om det verkligen är nödvändigt att besöka en anhörig vill vi att ni först kontaktar enhetschefen eller sjuksköterskan på boendet.

Istället för att besöka era närstående uppmanar vi anhöriga att ringa, eller använda till exempel Skype, Facetime eller annan digital teknik för att ha kontakt.

Här finns aktuellt brev som vänder sig till anhöriga på särksilda boenden och korttidsboendenPDF

Här finns aktuellt anslag för särskilt boende och korttidsboende för äldrePDF

Här finns aktuellt anslag för LSS-boende och elevhemPDF

Hur blir det med färdtjänstresor?

Svar: Med anledning av covid-19 fattade förvaltningschef Örjan Jervidal måndag 23 mars ett beslut i samråd med ordförande om att vi låter färdtjänstresande åka färdtjänsttaxi ensamma. Detta då vi tolkar dem som en riskgrupp. Det finns inget formellt ordförandebeslut. Beslutet kan såklart komma att ändras. Östersunds taxi har fått dessa riktlinjerna och beslutet gäller från och med 23 mars.

Skyddar hemtjänstpersonalen sig med handsprit vid hembesök?

Svar: Ja det gör de. Hemtjänstpersonalen har alltid (även i vanliga fall) tillgång till, och ska alltid använda, handsprit när de besöker medborgare.

Är kommunens mötesplatser (för i huvudsak äldre och personer med funktionsnedsättning) öppna?

Svar: Nej, från och med 18 mars stängde följande mötesplatser:

Mötesplatser för (i huvudsak) äldre som stängt:

 • Mötesplats Prästgatan 58
 • Mötesplats Lövberga (Konditorivägen 3)
 • Mötesplats Brunflo (Centrumvägen 18)
 • Mötesplats Reveljen (Körfältets centrum)
 • Mötesplats Valla (Önevägen 196)
 • Mötesplats Lit (Sörevägen 8, Häradsgården)
 • Mötesplats Torvalla (Barkvägen 2, Torvalla centrum)
 • Mötesplats Odensborg (Slåttervägen 11)
 • Mötesplats Hornsberg (Hornsgatan 20A)
 • Mötesplats Ljungen (Tegelbruksvägen 11b)
 • Mötesplats Lugnvik (Midvägen 2)

Mötesplatser för (i huvudsak) personer med funktionsnedsättning som stängt:

 • Mötesplats Fagerbacken 28D

Läs mer om verksamheterna för äldre och personer med funktionsnedsättning som stänger ned

Läs mer om mötesplatserna för i huvudsak äldreöppnas i nytt fönster

Vanliga frågor och svar – Uppleva och göra

Här får du svar på de vanligaste frågorna inom uppleva och göra.

Allmänt

Hur påverkas Kulturskolans verksamhet?

Svar: Kulturskolan är en del av Östersunds kommun och följer de direktiv och rekommendationer som kommunen ger. De är i sin tur baserade på Folkhälso­myndig­hetens rekommendationer. Det innebär att verksamheten fortsätter tills dess att andra beslut fattats.

Det är viktigt att ni som tar del av Kulturskolans verksamhet följer de råd som Folkhälso­myndigheten och Östersunds kommun ger. Om ni har symptom som feber, torrhosta eller andningsbesvär så ska ni stanna hemma. Personer som har dessa symtom kommer att avvisas från Kulturskolans lokaler och/eller från lektioner i skolorna.

Som ni vet förändras läget snabbt och om nya beslut tas, som påverkar Kulturskolans verksamhet, så kommer vårdnadshavare få information via e-post, på kommunens Facebook och/eller på kommunens webb www.ostersund.se.

Kommer biblioteken vara öppna som vanligt?

Svar: Ja, alla kommunens bibliotek har i nuläget öppet enligt ordinarie tider. Om läget ändras så kommer information att finnas på denna sida och på www.ostersundsbibliotek.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommer fritidsgårdarna vara öppna som vanligt?

Svar: Ja, fritidsgårdarna har i nuläget öppet enligt ordinarie tider. Om läget ändras så kommer information att finnas på denna sida.

Varför avråder vi från personliga besök till kommunens kundcenter medan det är okej att besöka bibliotek och fritidsgårdar?

Svar: Kundcenter hanterar många olika ärenden med en tämligen stor gemensam nämnare; deras service går att få digitalt. Därför uppmanar vi allmänheten att undvika personliga besök.

Våra bibliotek och fritidsgårdar däremot erbjuder verksamhet och upplevelser som inte går att få digitalt (förutom vissa tjänster). Däremot förtydligar vi i dessa lokaler de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten går ut med. Vi ser också på vår besöksstatistik att människor nu minskar sina besök vilket gör att vi inte samlar lika många människor på samma yta.

Anläggningar och lokaler

Har Östersunds boulehall öppet?

Svar: Nej. Boulehallen i centrala Östersund (Rådhusgatan 37) stänger från och med måndag 23 mars och tillsvidare. Detta gör vi eftersom våra besökare till stor del är personer som bedöms tillhöra en riskgrupp. Beslutet tas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation om att skydda riskgrupper från smitta.

Kommer badhusen att vara öppna som vanligt?

Svar: Ja, i nuläget är de öppna. Badhusen kommer vara öppna tills vidare, såvida de nationella riktlinjerna inte säger annat.

Hur påverkar tillträdesförbudet som gäller för skolorna bokningar på sporthallarna på skolområdet?

Svar: Så länge inget annat beslut fattas så är de öppna.

Vad gäller för evenemang och uthyrning av arenor och lokaler?

Svar: Kommunen upplåter inga arenor eller lokaler för evenemang med 50 eller fler personer, enligt regeringens beslut.

Däremot får föreningar som hyr idrottsanläggningar ha sina träningar där som vanligt. Kultur- och fritidsförvaltningen gör samma bedömning som Folkhälsomyndigheten, nämligen att det är bättre att människor håller sig aktiva än att vi stänger ner allt utan att ha vetenskaplig täckning för detta. Därför håller vi lokalerna öppna i väntan på eventuella andra beslut.

På grund av coronaviruset så finns det i nuläget ingen jour som kan hjälpa till att låsa upp dörrar till bokade anläggningar. Du behöver alltså egen nyckel för att komma in i anläggningen.

Vanliga frågor och svar – Näringsliv och arbete

Här får du som företagare svar på de vanligaste frågorna, mer information om vad vi kan erbjuda för hjälp och var du hittar mer information.

Allmänt

Jag har blivit varslad/uppsagd eller söker jobb av annan anledning, har ni några lediga jobb som jag kan söka?

Svar: Östersunds kommun planerar nu för en situation där vi under lång tid kommer att ha personal sjuk och frånvarande i våra samhällsviktiga verksamheter som:

 • Barnomsorg och skola; för att ge möjlighet för föräldrar att arbeta.
 • Omsorg om de med särskilda behov och de äldre; en verksamhet som pågår dygnet runt och som inte går att stänga.
 • Kök, vaktmästeri, städ, transporter med mera.

Vi behöver din hjälp. Lämna intresseanmälan till dessa jobb via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om "Du kommer behövas"öppnas i nytt fönster

Här kan du också söka jobb

Ordinarie lediga jobb som finns hos Östersunds kommun för tillfälletöppnas i nytt fönsterLediga jobb hos kommun, Region och näringsliv på Leva i Östersundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om företagande och näringsliv?

Svar: Då kan du kontakta kommunens näringslivskontor. Näringslivskontoret finns tillgängligt för att svara på frågor och lotsa företagen till rätt part i olika frågor.

Företag, stöd och rådgivninglänk till annan webbplats

Ni når oss via foretagslots@ostersund.se

Vart vänder jag mig för kontakt med kommunen vad gäller el, miljö, avfall med mera?

Vart kan jag hitta mer information som kan hjälpa mig och mina medarbetare i samband med corona?

Svar:

 • Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
  Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Krisinformation.selänk till annan webbplats
  Krisinformation från svenska myndigheter.
 • Regeringskanslietlänk till annan webbplats
  Här finns information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.
 • Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats
  Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.
 • Företagarnalänk till annan webbplats
  Här samlar Företagarna artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.
 • Verksamt.selänk till annan webbplats
  Verksamhet.se har sammanställt en lista över var du vänder dig när det gäller anstånd med betalning av skatt, korttidspermittering, finansiellt stöd från Riksbanken med mera.

Ekonomiskt stöd

Jag har betalningssvårigheter, kan jag söka uppskov med avgifter och skatter?

Svar: Företag kan få uppskov med betalning av olika avgifter och skatter under en viss period.

Läs mer på Skatteverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare för utökade låne- och garantimöjligheter?

Svar: Regeringen har presenterat åtgärder för att mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag.

Lånegaranti
Regeringen föreslår att små och medelstora företag som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter ska få möjlighet till statlig lånegaranti.

Läs mer om lånegaranti på regeringens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Almi
För att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond. Almi får också extra resurser för att kunna möta det snabbt ökande antalet företag som vänder sig till Almi.

Läs mer om lånefonden på Almis webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk Exportkredit
Svensk Exportkredits låneram ökas och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.

Läs mer på Svensk Exportkredit.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exportkreditnämnden
Exportkreditnämndens har fått utökade kreditgarantier och med minskad självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade möjligheter för företag att låna. En ny garanti för snabbare och säkrare betalning till svenska exportföretag införs också.

Läs mer på Exportkreditnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksbanken
Riksbanken meddelat att de lånar ut mer pengar till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.

Läs mer i Riksbankens pressmeddelande.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan mitt företag få tillfällig rabatt för hyreskostnaden?

Svar: För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror.

Du kan läsa mer om tillfällig rabatt på Regeringskansliets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäljning av mat

Vad är det för regler som gäller för restaurang, café och bar?

Svar: Folkhälsomyndigheten har kommit med nya föreskrifter för restauranger, barer och caféer i hela landet på grund av coronaviruset, covid-19. Föreskrifterna började gälla den 25 mars 2020.

Det får inte förekomma trängsel mellan besökare i köer, vid bord eller bardiskar på restauranger, caféer och barer. Inte heller i skolmatsalar.För att minska smittspridningen får besökarna bara äta och dricka sittandes vid ett bord, eller ta med sig maten hem, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor. Stående servering vid barer är inte tillåtet.

Mer information om de nya reglerna finns på folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har också frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar med mera.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också kontakta Miljö och hälsa på Östersunds kommun med dina frågor: 063-14 30 00 knappval 3.

Mitt företag vill erbjuda hemleverans av mat. Vad ska vi tänka på?

Svar: Om ditt företag vill erbjuda hemleverans av mat är det viktigt att du skyddar livsmedlen och säkerställer säker hantering även under transporten. Här följer några punkter som ni livsmedelsföretagare behöver komma ihåg när det gäller just hemkörning:

• Maten ska vara packad eller omsluten på ett sätt så att den skyddas mot kontaminering (förorening).
• Ta hänsyn till variationer i utomhustemperaturen. Den får inte leda till att livsmedel transporteras i för hög eller för låg temperatur. Vid kortare transporter kan det för varm mat räcka med en värmeisolerande väska och för kall mat en isolerad låda med kylklamp.
• Livsmedelsverksamheten ska alltid kunna svara på frågor om matens innehåll. Du behöver särskilt säkerställa att du kan återge allergener korrekt till din kund.
• Ett företag som fraktar livsmedel kontinuerligt och organiserat är att betrakta som livsmedelsföretag och får inte lov att bedrivas utan att först ha anmält verksamheten till Miljö och hälsa

Hör av dig till oss på Miljö och hälsa om du vill komma igång med hemleverans på 063 14 30 00 knappval 3.

Personalfrågor

Vart vänder jag mig som företagare vid arbetsrättsliga frågor?

Svar: Vid arbetsrättsliga frågor kan du kontakta respektive medlemsorganisation.

Mer information om medlemsorganisationernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vart vänder jag mig som företagare vid frågor om sjuklönekostnader, karensavdrag, vård av sjukt barn med mera?

Vad gäller vid tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter?

Svar: Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften.

Läs mer om förslaget på Regeringskansliet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag som företagare vill erbjuda min personal till kommunen, hur gör jag?

Svar: Östersunds kommun kan inte ta emot gruppanmälningar från företag som vill erbjuda sin personal. Be dina medarbetare att anmäla sitt intresse för att arbeta inom Östersunds kommun via vår e-tjänst.

Lämna intresseanmälan till dessa jobb via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om "Du kommer behövas"öppnas i nytt fönster

Jag vill söka stöd för korttidsarbete för mina anställda. Var vänder jag mig?

Svar: Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Du kan söka stödet och läsa om relerna kring detta hos Tillväxtverket.

Tillväxtverkets information om korttidsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunen följer myndigheternas riktlinjer

Östersunds kommun följer de instruktioner och riktlinjer som Region Jämtland/Härjedalen, smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Kommunen fortsätter att följa händelse­utvecklingen tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen och övriga kommuner i Jämtlands län.

Nyheter och pressmeddelanden från Region Jämtland Härjedalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har omfattande information, statistik och vanliga frågor och svar om coronaviruset. De uppdaterar kontinuerligt sin webb med kvalitetssäkrad information.

Om du behöver sjukvårdsrådgivning kontaktar du 1177. Vid generella frågor om coronaviruset kan du kontakta 113 13 där du får information som är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller någon av de andra ansvariga myndigheterna.

Prata med barn om corona

För dig som är äldre

Information på olika språk

Information in English about the corona virus

Information på teckenspråk

Information som är lättläst

Sidan uppdaterad 2020-03-30

Spar tid med vår mobilapp!

Få senaste nytt från kommunen direkt i byxfickan. Du når snabbt alla mobila tjänster som du har nytta av i din vardag.

Ringer du Kundcenter via appen kan du också kapa vänte­tiden med upp till 60 sekunder.

Läs mer om mobilappen och ladda ner den redan idag!

En hand håller en smartphone med Östersundsappen