Publicerad 2020-03-26

Rapport från Vård- och omsorgsnämnden 26 mars 2020

Korttidsverksamheten på Barkvägen stänger sista maj. En del material och inventarier lämnas dock kvar för att täcka eventuellt behov av nya sjukvårdsplatser på grund av corona-smittan. Det beslutade Vård- och omsorgsnämnden på sitt sammanträde den 26 mars.

Här följer en kort sammanfattning av några ärenden som nämnden behandlade. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webblänk till annan webbplats när det har blivit justerat. Det sker så snart som möjligt – senast inom 14 dagar.

Avveckling av korttidsplatser på Barkvägens korttidsboende

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att avveckla korttidsverksamheten på Barkvägen. Vård- och omsorgsförvaltningen fick också nämndens uppdrag att följa upp och återrapportera resultatet av förändringen till nämnden. Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda om Barkvägen lokaler kan användas till andra behov inom vård och omsorg.

Bakgrunden till beslutet är att Kommunstyrelsen beslutat att Vård- och omsorgsnämnden ska minska kostnaderna för korttidsboende med 5 miljoner kronor under 2020. Utifrån den samlade fakta som nämnden fått av förvaltningen bedömer nämnden att det är mest lämpligt att avveckla korttidsboendet på Barkvägen.

Läs mer om beslutet att avveckla Barkvägen

Lämnar inventarier för eventuellt behov av sjukvårdsplatser på grund av coronaviruset

Vård- och omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att lämna kvar inventarier och visst material på Barkvägen. Om behov uppstår med anledning av covid-19 är det bra att snabbt kunna ta fram platser om exempelvis sjukvården skulle ha behov av fler.

Extra utbetalning av habiliteringsersättning i november

Under 2020 har Östersunds kommun ett statligt stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Vård- och omsorgsnämnden beslutade att stimulansbidraget ska användas till att täcka kostnaderna för den höjning som gjordes under 2018. Då höjde nämnden habiliteringsersättningen från 45 kr till 60 kr per dag och person som deltar i den dagliga verksamheten. Den ersättningen gäller fortfarande 2020.

Nämnden godkände också att de resterande pengarna av stimulansbidraget betalas ut som en extra engångsutbetalning i november 2020 - till alla medborgare som haft habiliteringsersättning under 2020.

Nämnden har tidigare beslutat att använda överskott från tidigare stimulansbidrat till liknande engångsutbetalningar både 2019 och 2018.


Sidan uppdaterad 2020-03-26