Publicerad 2020-03-27

Samverkan ökar tryggheten för risk­grupperna

När riskgrupper behöver hjälp i vardagen, med till exempel matinköp, ökar också trycket på kommunerna. Nu har Östersunds kommun börjat samverka med organisationer inom civilsamhället för att hjälpa människor som inte bör lämna sina hem.

Östersunds kommun har inlett ett lokalt samarbete med frivilligorganisationer. Detta för att ytterligare kunna hjälpa personer i riskgrupper med till exempel matinköp.

– Det är väldigt tydligt att i Östersund så finns det en beredskap i civilsamhället för att göra det som behövs i en sån här situation, säger Jon Söder, samordnare Civilsamhälle vid Östersunds kommun.

Trycket på kommunerna har ökat när riskgrupper, däribland många äldre, behöver hjälp med matinköp och andra tjänster när de måste stanna hemma. Tidigare i veckan kom Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) överens med organisationer inom civilsamhället runtom i landet kring att stödja kommuner i arbetet med att hjälpa personer i riskgrupper. Nu har Östersunds kommun börjat det här arbetet lokalt.

”Skulle vara mycket bra att få hjälp av dem”

– Den här veckan har vi tagit kontakt med frivilligorganisationerna, så som Röda Korset, Svenska Kyrkan och Islamiska föreningen. De skulle också kunna vara mycket bra att få hjälp av för olika uppgifter som vår ordinarie personal inte hinner med, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

”Etablerade organisationer”

Jon Söder, samordnare Civilsamhälle vid Östersunds kommun, är tacksam att frivillig­organisationerna vill vara med och hjälpa till.

– Det här ökar tryggheten för personer i riskgrupperna. Det är etablerade organisationer som kommer att göra allt de kan för att hjälpa till och bidra till att våra medborgare har det så tryggt och säkert som möjligt, säger han och fortsätter:

– Det är väldigt positivt att få samarbeta med de här organisationerna som verkligen är på tårna när det offentliga inte riktigt räcker till. Nu går vi tillsammans ut och gör det här.

Sidan uppdaterad 2020-03-27