Publicerad 2020-04-06

1,5 miljoner kronor extra i föreningsstöd

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ska avsätta 1,5 miljoner kronor i extra föreningsstöd med anledning av coronapandemin.

Pengarna kommer att hanteras av kultur- och fritidsnämnden. De ska framför allt gå till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, men även till vissa akuta insatser kopplat till enskilda föreningar. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer utöver dessa pengar lägga förslag på omprioritering i kultur- och fritidsnämndens budget för att kunna stödja föreningslivet.

Coronautbrottet påverkar alla föreningar som bedriver verksamhet i Östersunds kommun, både kort- och långsiktigt. Östersunds kommun har under hela utbrottet varit tydlig med att föreningslivet är mycket viktigt. De har en särskild roll i kommunens folkhälsofrämjande arbete. Kommunen ser gärna att så mycket verksamhet, som är möjligt utifrån myndigheternas beslut, pågår. Därför kommer en del av pengarna läggas på att tillhandahålla hyresfria anläggningar för barn och ungdomsverksamhet under del av 2020.

- De extra pengarna ger kultur- och fritidsnämnden möjlighet att möta behov från många av det föreningar som är så viktiga barn och unga i Östersunds kommun, säger Per Lundgren, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

För att stödja kommunens föreningar föreslås att innevarande årsbidrag inte ska påverkas av coronautbrottet och inte heller bedömningen av kommande årsbidrag. Vidare föreslår att mer kortsiktiga aktivitetsbidrag och projektbidrag inte ska behöva återbetalas ifall de behöver avbrytas och det finns upparbetade kostnader. Här föreslås också att åtaganden kopplat till bidragen ska kunna skjutas framåt i tiden.

Då det gäller LOK-stödet som betalas ut hösten 2020, föreslås att det betalas ut med samma belopp till föreningarna som hösten 2019. Vidare föreslås att utbetalningen tidigareläggs till april 2020. Utöver LOK-stödet ser kommunen över vilka eventuellt andra bidrag som kan tidigareläggas.

Utöver de pengar kommunen nu prioriterar till föreningslivet har staten och också avsatt pengar som är riktade till föreningslivet. Förhoppningen är att dessa pengar ska kunna skapa ett visst andrum åt så många föreningar som är möjligt.

- Vi hoppas att de pengar som vi nu prioriterar till föreningslivet ska skapa ett visst rådrum, även om vi redan nu kan se många utmaningar det närmsta året, säger Maria Nerpin, vice ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Sidan uppdaterad 2020-04-06