Publicerad 2020-04-06

Kommunen har påbörjat arbetet med identifiering av barnomsorg för vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet

Alla vårdnadshavare till barn födda 2007 eller senare ska stämma av med sin arbetsgivare om de har en samhällsviktig tjänst.

bild på en person som pratar med ett barn

Observera att det i dagsläget inte finns något beslut eller information från regering eller annan huvudman om att förskolor eller grundskolor ska stänga. Detta är endast en förberedande åtgärd för att kommunen ska vara redo om ett sådant eventuellt beslut kan komma.

Så här kommer det gå till:

1. Nu ska alla vårdnadshavare fråga sina arbetsgivare om de har en samhällsviktig tjänst

Redan nu ska alla vårdnadshavare till barn som är födda 2007 eller senare kontakta sin arbetsgivare och fråga om man har en samhällsviktig tjänst. Det är din arbetsgivare som avgör om du har en samhällsviktig tjänst eller inte (inte kommunen).

2. Längre fram ska vårdnadshavare lämna in behov av omsorg via e-tjänst (e-tjänsten är inte klar ännu)

Om din arbetsgivare klassar din tjänst som samhällsviktig ska du meddela ditt barns behov av omsorg till kommunen via en e-tjänst (du som vårdnadshavare ska alltså inte meddela behovet till rektor eller lärare). E-tjänsten är i dagsläget inte klar än, utan kommunen arbetar för fullt med att färdigställa denna. Mer information kommer till samtliga berörda när den är klar.

3. Därefter sammanställer och bedömer kommunen vilka barn som får omsorg

Därefter gör kommunen en bedömning kring om barnet ska erbjudas omsorg även om grundskolor och förskolor stänger och vårdnadshavarna får besked.

Barn i behov av förskola/fritidshem som särskilt stöd

Rektorerna kommer att få i uppdrag att tillsammans med specialpedagog samla in vilka barn i ens verksamhet man bedömer är i behov av förskola. Antingen på grund av psykiska/fysiska skäl, eller barnets hemförhållanden. Vårdnadshavare anmäler inte behov av förskola som särskilt stöd själva.

Har du frågor?

Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (här finns även information för dig som är arbetsgivare)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunen har även en FAQ där du kan läsa meröppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-04-07