Publicerad 2020-04-08

Nu gräver vi hål igen – och berättar gärna varför!

Klockan är snart 18 och grävmaskinen går varm på Törnstens gränd. Det kommer den att fortsätta göra fram till klockan 22 ikväll. – Vi jobbar kvällstid för att störa trafik och medborgare så lite som möjligt, säger Marcus Pottinen, arbetsledare på Mark och Anläggning.

Avstängd gata med grop och grävmaskin

Grävarbetet görs kvällstid för att störa trafik och medborgare så lite som möjligt. Gropen förflyttas sakta nerför gränden och fylls med stor försiktighet för att säkerställa att vatten och avlopp fortsätter fungera som det ska.

Det grävs en hel del i centrala Östersund. Vägar stängs av och det blir bökigt att ta sig fram. Marcus Pottinen och hans kollegor på Mark och anläggning tror dock att tydlig information om hur och varför de gräver ger en ökad förståelse bland medborgare och trafikanter.

– Vi kan inte kräva att folk ska veta exakt vad vi gör, varför det tar sådan tid och varför vi måste stänga av en hel gata. Därför är det viktigt att vi berättar om vårt jobb, säger Marcus.

Under Östersunds gator och vägar finns över etthundra mil ledningar för dricksvatten och avloppsvatten. Ledningarna är av varierande ålder och material och de äldsta lades i slutet av 1800-talet. Varje år renoverar Östersunds kommun cirka 4–5 km av dessa ledningar, antingen genom att ersätta de gamla ledningarna med nya eller genom att sätta ett foder på insidan.

– Avloppsledningen under Törnstens gränd är en väldigt gammal lergodsledning som vi vet är i dåligt skick. Renoverar vi den inte nu finns risken att folk får sina källare översvämmande med avloppsvatten, konstaterar Lars Svensson, projektsamordnare på Avfall VA.

En grävarbetare i gul overall och hjälm vid gatans avspärrning

Arbetsledare Marcus Pottinen hoppas att information om hur och varför de gräver kan ge en ökad förståelse.

Arbetet på Törnstens gränd började uppe vid Kyrkgatan den 2 mars och har sedan rört sig sakta nedåt, bit för bit. Förhoppningen är att de ska bli klara under april.

– Det sista vi vill göra är att stänga av en gata för fordonstrafik, men i det här fallet måste vi tyvärr. Törnstens gränd är såpass smal att det inte går att hålla ett körfält öppet och samtidigt se till att arbetet kan utföras på ett säkert sätt, berättar Marcus.

Men varför tar det sådan tid? Jo, det är omständligt att renovera vatten- och avloppsledningar i tätbebyggt område. Dessa arbeten tar därför cirka 3–8 månader. Samtidigt som ledningarna renoveras ska kommunen säkerställa att de boende får rent dricksvatten i sina kranar och att avloppet fungerar som det ska. Därför flyttas en grop sakta, sakta framåt och fylls med stor försiktighet.

När kommunen är klara på Törnstens gränd ska gatan dessvärre grävas upp ytterligare en gång; Jämtkraft ska byta ut fjärrvärmeledningarna under hösten 2020 eller under 2021. Dessa två arbeten kan inte utföras samtidigt, men har samordnats så effektivt som möjligt.

– Eftersom vi behöver gräva djupare än Jämtkraft bad vi dem vänta några månader så att vi skulle hinna före. De kommer förbi och tittar ner i vår grop med jämna mellanrum, för att kunna planera sitt arbete på bästa sätt. Att de gräver direkt efter oss innebär dessutom att vi inte behöver återställa och asfaltera marken flera gånger, avslutar Lars.

En grävarbetare i gul overall innanför avspärrat vägavsnitt i centrala Östersund.

– Vi har inte märkt någon större irritation utan de flesta som passerar är trevliga, säger Emanuel Ek.

Fakta om arbetet på Törnstens gränd

Från och med måndagen den 2 mars är ett avsnitt av Törnstens gränd, vid Prästgatan, avstängt för fordonstrafik. Behörig trafik till fastigheterna vid Törnstens gränd, mellan Prästgatan och Köpmangatan, hänvisas att köra in från andra hållet (Törnstens gränd är dubbelriktad längs den sträckan). Arbetet kommer att pågå åtminstone till och med april månad.

Läs mer om ledningsarbetet på Törnstens gränd:

https://ostersund.se/om-webbplatsen/servicemeddelanden/servicemeddelanden/2020-01-24-centrum-tornstens-grand-avstangd.html

Varför tar det så lång tid att renovera ledningar?

För att renovera ledningar behöver vi stänga av gator och gräva oss ned minst 2–3 meter. Samtidigt som vi renoverar ledningarna ska vi fortfarande leverera vatten av dricksvattenkvalitet och ta hand om avloppsvatten. Vi kan inte heller stänga av all trafik och gräva upp långa avsnitt av gatorna, eftersom fastighetsägare, räddningstjänst och annan nyttotrafik behöver komma fram.

Läs mer om hur arbetet med att renovera ledningar går till:

https://ostersund.se/trafik-och-infrastruktur/trafik-och-gator/trafikstorningar-och-vagarbeten.html

Sidan uppdaterad 2020-10-20