Publicerad 2020-04-15

Förtydligande om stängning av korttidsvistelse och daglig verksamhet

I förra veckan informerade vi om Vård- omsorgsnämndens ordförandebeslut om stängning av planerad korttidsvistelse och daglig verksamhet. Nämndens ordförande fattade beslutet med anledning av covid-19.

Beslutet att göra ett tillfälligt uppehåll av Daglig verksamhet gäller från och med 14 april till och med 10 maj. Innan den 10 maj kommer nämnden att utvärdera stängningen och utifrån detta fatta beslut om fortsatt stängning eller att verksamheten öppnas.

När det gäller stängning av korttidsvistelse så handlar det om den planerade korttidsvistelsen - även kallad växelvård - som finns på Södra Strand och Brännagården. Stängningen gäller också enstaka växelvårdsplatser som finns på andra särskilda boenden.

Medborgare som har beslut om korttidsvistelse/växelvård får tills vidare stöd av hemtjänst och hemsjukvård.

Beslutet om stängning av korttidsvistelse gäller inte korttidsvistelse - LSS.

Sidan uppdaterad 2020-04-15