Publicerad 2020-04-15

Information till vårdnads­havare vars barn ska börja förskole­klass och fritids­hem i höst

De planerade inskolningsbesök och föräldramöten som skulle skett inför barnens start i förskoleklass och fritidshem är inställda på grund av coronaviruset.

Information om barnens start i förskoleklass och fritidshem, verksamheten samt en preliminär klasslista kommer istället att skickas ut skriftligt via post till alla berörda vårdnadshavare. Det sker under maj månad. I utskicket får vårdnadshavare även information om var de kan vända sig vid frågor.

Vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd ombeds kontakta rektor eller specialpedagog på skolan om de inte redan är i kontakt.

Sidan uppdaterad 2020-04-15